Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

PSPA
Competence Centre

PSPA Competence Centre

Training for professionals and adepts of electromobility as well as advisory and additional services supporting the development in the field of electromobility.

The PSPA Competence Center offers standard training in the basics of electromobility and dedicated training fully tailored to the needs of a given company. Training takes place both in the stationary and virtual formula. In cooperation with TÜV SÜD Polska, a certified training program in the field of hydrogen technologies was created

CK PSPA’s offer also includes advisory and expert services, including strategic consulting, analyzes and technical expertise as well as reports prepared on request.

Podstawowa orientacja w obszarze elektromobilności

Autorski cykl szkoleń opracowany przez CK PSPA i TÜV SÜD Polska

Program w pełni dostosowany do potrzeb firmy

Szkolenia dedykowane i standardowe w wersji wirtualnej

Przygotowanie lub udział w przygotowaniu strategii rozwoju na dowolnym etapie (od warsztatów strategicznych do operacjonalizacji) Ocena efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i operacyjnych w obszarze logistyki, transportu i infrastruktury

Wsparcie w obszarze ekspertyzy technicznej i technicznych aspektów rozwoju infrastruktury, floty, wiążącej je logistyki, certyfikacji etc.

Przygotowanie raportów, opracowań i publikacji o charakterze eksperckim na potrzeby wewnętrzne lub dla zamkniętego grona odbiorców

Przygotowanie wspólnych raportów merytorycznych wydawanych publicznie pod patronatem lub w kooperacji z PSPA

Kompleksowe badania rynkowe, obejmujące definicję grup docelowych, konstrukcję badań/ankiet, realizację badań i profesjonalną analizę i prezentację wyników

Organizacja stacjonarnych i wirtualnych konferencji specjalistycznych, prasowych, promocyjnych i tematycznych

Gallery

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt:

How to get access to Polish EV Outlook 2020?

Access to the Report is paid For this purpose, please contact: