Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Współpraca

Podejmij współpracę
z PSNM

Współpraca z PSNM odbywa się na zasadach członkostwa lub partnerstwa.

Do grona Członków Wspierających Stowarzyszenia należą przedsiębiorcy z całego łańcucha wartości elektromobilności. Wśród Partnerów PSNM można wymienić jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jak również ośrodki naukowe i akademickie.

Współpraca merytoryczna, technologiczna, strategiczna czy branżowa – to tylko niektóre formy współpracy ze Stowarzyszeniem.

Zobacz, kto należy do grona Członków PSNM

Zobacz, co zyskasz współpracując z PSNM

Skontaktuj się z nami, aby ustalić najbardziej atrakcyjną formę współpracy

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: