Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

PSNM Competence Centre

Training for e-mobility professionals and beginners as well as consultancy and additional services supporting development in the field of e-mobility.

Podstawowa orientacja w obszarze elektromobilności

Autorski cykl szkoleń opracowany przez CK PSPA i TÜV SÜD Polska

Program w pełni dostosowany do potrzeb firmy

Szkolenia dedykowane i standardowe w wersji wirtualnej

Przygotowanie lub udział w przygotowaniu strategii rozwoju na dowolnym etapie (od warsztatów strategicznych do operacjonalizacji) Ocena efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i operacyjnych w obszarze logistyki, transportu i infrastruktury

Wsparcie w obszarze ekspertyzy technicznej i technicznych aspektów rozwoju infrastruktury, floty, wiążącej je logistyki, certyfikacji etc.

Przygotowanie raportów, opracowań i publikacji o charakterze eksperckim na potrzeby wewnętrzne lub dla zamkniętego grona odbiorców

Przygotowanie wspólnych raportów merytorycznych wydawanych publicznie pod patronatem lub w kooperacji z PSPA

Kompleksowe badania rynkowe, obejmujące definicję grup docelowych, konstrukcję badań/ankiet, realizację badań i profesjonalną analizę i prezentację wyników

Organizacja stacjonarnych i wirtualnych konferencji specjalistycznych, prasowych, promocyjnych i tematycznych

PSNM Legislative Centre

Reliable legislative monitoring with regard to planned and ongoing legal changes in the area of alternative fuels.

PSNM Legislative Centre issues numerous opinions and positions on draft legal acts, which are the subject of public consultations, and actively strives for changes in law that will improve its quality. As part of the activities conducted by the centre, internal meetings and debates on the necessary legislative changes are organized. Their main goal is to identify and eliminate barriers that hinder the free development of sustainable transport in Poland.

Research and Analysis Center

An analysis and research unit whose purpose is to study the e-mobility market, collect data about it and analyse it.

The activity of PSNM covers a wide range of research and analyses, which resulted in numerous publications. A comprehensive analysis of the Polish e-mobility market, supplemented with forecasts for its development, is reflected in the “Polish EV Outlook” report, while the “New Mobility Barometer” examines the attitude of Polish people to electric vehicles – these are only selected publications that are released each year. Together with its industry partners, PSNM also implements pilot projects as part of which tests are carried out under actual in-use conditions.

New Mobility Centre

Training for e-mobility professionals and beginners as well as consultancy and additional services supporting development in the field of e-mobility.

Elektromobilni.pl campaign office

A nationwide educational campaign carried out by PSNM in cooperation with the Polish e-mobility industry.

The overriding goal of the campaign is to shape the attitude of responsibility for the climate by pointing to the positive impact of e-mobility on the natural environment. The main tool of the project is the educational website elektrobilni.pl – the leading, independent source of reliable information on e-mobility in Poland.

The website, using modern and interactive forms of animation and content presentation, will provide knowledge and tools necessary to make informed decisions about converting a vehicle into an electric one.

The campaign is scheduled to start in the third quarter of 2020

Selected projects

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt:

How to get access to Polish EV Outlook 2020?

Access to the Report is paid For this purpose, please contact: