Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Centrum Kompetencyjne PSNM

Szkolenia dla profesjonalistów i adeptów elektromobilności oraz usługi doradcze i dodatkowe, wspierające rozwój w obszarze elektromobilności.

Podstawowa orientacja w obszarze elektromobilności

Autorski cykl szkoleń opracowany przez CK PSPA i TÜV SÜD Polska

Program w pełni dostosowany do potrzeb firmy

Szkolenia dedykowane i standardowe w wersji wirtualnej

Przygotowanie lub udział w przygotowaniu strategii rozwoju na dowolnym etapie (od warsztatów strategicznych do operacjonalizacji) Ocena efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i operacyjnych w obszarze logistyki, transportu i infrastruktury

Wsparcie w obszarze ekspertyzy technicznej i technicznych aspektów rozwoju infrastruktury, floty, wiążącej je logistyki, certyfikacji etc.

Przygotowanie raportów, opracowań i publikacji o charakterze eksperckim na potrzeby wewnętrzne lub dla zamkniętego grona odbiorców

Przygotowanie wspólnych raportów merytorycznych wydawanych publicznie pod patronatem lub w kooperacji z PSPA

Kompleksowe badania rynkowe, obejmujące definicję grup docelowych, konstrukcję badań/ankiet, realizację badań i profesjonalną analizę i prezentację wyników

Organizacja stacjonarnych i wirtualnych konferencji specjalistycznych, prasowych, promocyjnych i tematycznych

Centrum Legislacyjne PSNM

Rzetelny monitoring stanowionego prawa w zakresie planowanych i procedowanych zmian prawnych w obszarze paliw alternatywnych.

Centrum Legislacyjne PSNM wydaje liczne opinie i stanowiska do projektów aktów prawnych, które są przedmiotem konsultacji publicznych, a także czynnie zabiega o zmiany w prawie, które podniosą jego jakość. W ramach prowadzonej działalności, organizowane są spotkania i debaty wewnętrzne na temat niezbędnych zmian legislacyjnych. Głównym ich celem jest identyfikacja i likwidacja barier, które hamują swobodny rozwój zrównoważonego transportu w Polsce.

Centrum Badań i Analiz

Jednostka analityczno-badawcza, której celem jest badanie rynku elektromobilności, gromadzenie danych na jego temat i ich analiza.

Działalność PSNM obejmuje szeroki zakres badań i analiz, których efektem są liczne publikacje. Kompleksowa analiza polskiego rynku elektromobilności, uzupełniona o prognozy jego rozwoju, znajduje swoje odzwierciedlenie w raporcie „Polish EV Outlook”, z kolei „Barometr Nowej Mobilności” bada nastawienie Polaków do pojazdów elektrycznych – to jedynie wybrane pozycje, które ukazują się każdego roku. Wraz z partnerami branżowymi PSNM realizuje także projekty pilotażowe, w ramach których przeprowadzane są badania w warunkach rzeczywistych.

Centrum Nowej Mobilności

Nowoczesne centrum szkoleniowo-konferencyjne w sercu Warszawy.
Forum dialogu branżowego, wymiany wiedzy i prac badawczo-rozwojowych.

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych

Instytucja monitorująca rynek elektromobilności w Polsce i na świecie, która agreguje, przetwarza i udostępnia uczestnikom rynku kluczowe informacje.

PSPA na bieżąco śledzi rynek elektromobilności w Polsce i Europie. W tym celu utworzyło Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych. Aktualności, wydrzenia, relacje, opinie, komunikaty dotyczące pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania czy technologii – portal Orpa.pl regularnie przekazuje użytkownikom najnowsze wiadomości na temat rynku e-mobility, a cotygodniowy monitoring dociera do kilkunastu tysięcy odbiorców.

Biuro kampanii elektromobilni.pl

Ogólnopolska kampania edukacyjna, realizowana przez PSNM we współpracy z polską branżą elektromobilności.

Nadrzędnym celem kampanii jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za klimat, poprzez wskazywanie pozytywnego wpływu elektromobilności na środowisko naturalne. Głównym narzędziem projektu jest edukacyjny serwis elektromobilni.pl – wiodące, niezależne źródło rzetelnej informacji na temat elektromobilności w Polsce.

Strona, wykorzystująca nowoczesne i interaktywne formy animacji i prezentacji treści, dostarczy wiedzę i narzędzia, niezbędne do podejmowania świadomych decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny.

Wybrane projekty

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: