Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Centrum
Kompetencyjne
PSNM

Centrum Kompetencyjne PSNM

Szkolenia dla profesjonalistów i adeptów elektromobilności oraz usługi doradcze i dodatkowe wspierające rozwój w obszarze elektromobilności.

Centrum Kompetencyjne PSNM oferuje standardowe szkolenia z podstaw elektromobilności oraz szkolenia dedykowane, w pełni dostosowane do potrzeb danej firmy. Szkolenia odbywają się zarówno w formule stacjonarnej, jak i wirtualnej. Powstał certyfikowany program szkoleniowy z zakresu technologii wodorowych

W ofercie CK PSNM znajdują się również usługi doradczo-eksperckie, obejmujące m.in. doradztwo strategiczne, analizy i ekspertyzy techniczne oraz raporty przygotowywane na zlecenie.

Podstawowa orientacja w obszarze elektromobilności

Autorski cykl szkoleń opracowany przez CK PSPA i TÜV SÜD Polska

Program w pełni dostosowany do potrzeb firmy

Szkolenia dedykowane i standardowe w wersji wirtualnej

Przygotowanie lub udział w przygotowaniu strategii rozwoju na dowolnym etapie (od warsztatów strategicznych do operacjonalizacji) Ocena efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i operacyjnych w obszarze logistyki, transportu i infrastruktury

Wsparcie w obszarze ekspertyzy technicznej i technicznych aspektów rozwoju infrastruktury, floty, wiążącej je logistyki, certyfikacji etc.

Przygotowanie raportów, opracowań i publikacji o charakterze eksperckim na potrzeby wewnętrzne lub dla zamkniętego grona odbiorców

Przygotowanie wspólnych raportów merytorycznych wydawanych publicznie pod patronatem lub w kooperacji z PSPA

Kompleksowe badania rynkowe, obejmujące definicję grup docelowych, konstrukcję badań/ankiet, realizację badań i profesjonalną analizę i prezentację wyników

Organizacja stacjonarnych i wirtualnych konferencji specjalistycznych, prasowych, promocyjnych i tematycznych

Galeria

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: