Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Podstawa prawna

Statut PSNM

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności funkcjonuje w oparciu o ustawę Prawo
o stowarzyszeniach, Statut oraz Kodeks dobrych praktyk

Zobacz, kto należy do grona Członków PSNM

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: