Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Misja PSNM

Zapewnić jak najlepsze warunki do stabilnego i zrównoważonego rozwoju rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce. Stale wspierać jego konkurencyjność, aby sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki i klimatu.

Historia

PSNM jest organizacją pozarządową, powołaną w 2016 r. przez grupę ekspertów zainteresowanych wdrażaniem efektywnych ekonomicznie i niskoemisyjnych technologii energetycznych w transporcie. Podstawą działania PSNM jest Ustawa o Stowarzyszeniach.

Statutowa działalność PSNM opiera się na dystrybucji wiedzy, dialogu branżowym, zaangażowaniu w proces legislacyjny, integracji sektora oraz promocji. Organizacja reprezentuje przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne.

Od początku istnienia PSNM realizuje projekty badawcze, techniczne i edukacyjne, we współpracy z administracją, przemysłem i społeczeństwem, które wspierają uczestników rynku elektromobilności w Polsce i przyczyniają się do zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Uczestnicy rynku osiągają porozumienie w sprawie stanowisk i działań PSNM . Od 2018 r. PSNM jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie.

Wybrane projekty

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: