Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Integracja

Branża

motoryzacyjna, infrastrukturalna,finansowa, transportowa, komunalna, energetyczna, konsultingowa, prawna, retail

Współpraca branżowa

PSNM zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności, w tym producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu

Pełna reprezentatywność

Z organizacją współpracują wszystkie wiodące marki motoryzacyjne, a punkty ładowania należące do partnerów PSNM obejmują ok. 90 proc. sieci ogólnodostępnych stacji w Polsce. Wśród Członków Wspierających PSNM jest także 30 największych miast w Polsce, renomowane firmy doradcze i kancelarie prawne. PSNM jest 2. pod względem zrzeszonych podmiotów prawnych organizacją branżową w Europie

Działanie

Partnerstwo, Integracja, Akceleracja

Sieć partnerstw

W ramach rozbudowanej sieci partnerstw, PSNM współpracuje także z wieloma organizacjami branżowymi i społecznymi, budując szerokie poparcie dla inicjatyw i projektów. Organizacja angażuje się także w projekty akceleracyjne, równolegle ściśle współpracując z wiodącymi ośrodkami akademickimi i naukowymi w Polsce i zagranicą

Wysoka dynamika

Rocznie, organizacja realizuje około 50 projektów, których celem jest wsparcie uczestników rynku elektromobilności w Polsce. Średnio raz w tygodniu inicjowany jest nowy projekt i angażowane w jego realizację różne środowiska. PSNM jest także najbardziej „medialną” organizacją branżową w Polsce

Edukacja

Budowa kompetencji

PSNM to zespół uznanych ekspertów i praktyków, z doświadczeniem sektorowym i wiedzą zdobytą w branży. Profesjonalna kadra prowadzi działalność szkoleniową w ramach Centrum Kompetencyjnego PSNM. Wystandaryzowane kursy, zarówno dla profesjonalistów, jak i adeptów elektromobilności, służą budowie kompetencji i rozwojowi kwalifikacji kadr polskich przedsiębiorstw w obszarze e-mobility

Kursy i szkolenia

Wykładowcy i instruktorzy PSNM, posiadający udokumentowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, realizują ponadto szkolenia dla sektora publicznego. W ramach ogólnopolskiego cyklu „Elektromobilność w praktyce”, skierowanego do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przeszkolono do tej pory ponad 1500 polskich urzędników i przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych. Wyjazdowe szkolenia odbyły się w ponad 30 polskich miastach

Legislacja

Proces legislacyjny

Eksperci PSNM aktywnie zabiegają o przyjazne otoczenie gospodarcze, zgłaszając liczne opinie i stanowiska do projektów aktów prawnych, będących przedmiotem konsultacji publicznych. Aktualnie, przy współudziale niemal całej polskiej branży e-mobility, PSNM realizuje szeroko zakrojony projekt zmian legislacyjnych – „Białą Księgę Elektromobilności”. Jej celem jest identyfikacja i usunięcie barier stojących na drodze swobodnemu rozwojowi zrównoważonego transportu w Polsce

Grupa ds.

Infrastruktury Budynkowej, Infrastruktury Ogólnodostępnej, Podatków i Taryf, Wsparcia Samorządów, Wsparcia i Promocji Rynku, Technologii Wodorowych

Grupy robocze PSPA

Prace nad poszczególnymi postulatami zmian toczą się ramach kilku Grup Roboczych, m.in. ds. Podatków i Taryf, ds. Infrastruktury Ogólnodostępnej, ds. Infrastruktury Budynkowej, ds. Wsparcia Samorządów, ds. Wsparcia i Promocji Rynku oraz ds. Technologii Wodorowych. Przedstawiciele zainteresowanych podmiotów obradują i konsultują projekty w formie stacjonarnej i obiegowej

Dialog

Kongres Nowej Mobilności, Global e-Mobility Forum, Kongres<br> MOVE

Wydarzenia branżowe

PSNM jest bardzo aktywne na forum publicznym. Organizuje największe wydarzenia branżowe, w tym m.in. Kongres Nowej Mobilności, Kongres MOVE Mobility & Vehicles w ramach Poznań Motor Show, a także Global e-Mobility Forum. Co roku, w organizowanych przez PSNM wydarzeniach, bierze udział ok. 5 tys. uczestników. Eksperci PSNM uczestniczą ponadto w ponad 100 wydarzeniach zewnętrznych w Polsce i Europie

Webinaria

Organizacja przeszła także transformację cyfrową, budując kompetencje w konferencjach i szkoleniach online. Posiada własne zaplecze techniczne i studyjne. W ramach projektów otwartych webinariów, realizowanych z takimi partnerami jak Urząd Dozoru Technicznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasada Izraela czy Ambasada Niemiec, odnotowywano wysoką frekwencję i zainteresowanie uczestników

Research

Polish <br>EV Outlook, Barometr Nowej Mobilności

Badania i analizy

Działalność PSNM obejmuje także szeroki obszar badań i analiz, których efektem są liczne publikacje. Średnio w roku organizacja wydaje ponad 20 raportów merytorycznych, ogólnodostępnych i tych realizowanych na zlecenie. Według szacunków, nasze ebooki dotarły do ponad 50 tys. odbiorców. „Polish EV Outlook”, „Barometr Nowej Mobilności”, „Katalog pojazdów elektrycznych” – to tylko niektóre z cyklicznych publikacji PSNM, które każdego roku mają swoją premierę

Raporty, Przewodniki, Analizy

Publikacje i raporty

W ramach działalności wydawniczej, PSNM porusza szeroki zakres tematyczny, mając w portfolio m.in. analizę procedury odbioru stacji ładowania, Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Stref Czystego Transportu czy dobrych praktyk wynikających z elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego. Realizuje ponadto bogato ilustrowane przewodniki, takie jak „Kompendium elektromobilności” czy informatory infograficzne

Testy

Projekty wdrożeniowe

W ramach opracowanego Systemu Identyfikacji Elektromobilności dla Polski, PSNM zaproponowało ponad 50 propozycji rozwiązań graficznych, w tym znaków drogowych pionowych i poziomych, dotyczących elektromobilności. 81 znaków zostało namalowanych na 10 łódzkich buspasach, o łącznej długości 15 km. Nasze projekty znaków informujących o punktach ładowania, można spotkać na wielu parkingach i stacjach

Misja<br> Zerowa Emisja, Flota<br> z Energią

Projekty pilotażowe

Wraz z partnerami branżowymi PSNM realizuje także projekty pilotażowe, takie jak „Misja Zerowa Emisja” czy „Flota z energią”. Przez kilka tygodni eksperci PSNM badali całkowite koszty posiadania (TCO) elektrycznych i konwencjonalnych samochodów dostawczych, w warunkach rzeczywistej eksploatacji. W tym celu przejechano nimi 11 tys. km. Do projektów PSNM zaangażowało 16 partnerów. Powstały 2 obszerne raporty

Dane

Monitoring rynku

PSNM na bieżąco śledzi rynek elektromobilności w Polsce i Europie. W tym celu utworzyło Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych. Cotygodniowy monitoring rynku dociera do kilkunastu tysięcy odbiorców. Organizacja realizuje także codzienny monitoring mediów. PSNM jest ponadto wydawcą popularnych portali internetowych, zwierających kompleksowy zbiór najważniejszych informacji z sektora zrównoważonego transportu

Ewidencje i indeksy

PSNM, wspólnie z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, uruchomiło Licznik Elektromobilności, dostępny na stronach internetowych organizacji. Dzięki niemu, każdy zainteresowany może się dowiedzieć, ile pojazdów elektrycznych porusza się aktualnie po polskich drogach i ile działa publicznie dostępnych stacji ładowania. PSNM prowadzi także własną ewidencję punktów ładowania w Polsce, na bieżąco aktualizując interaktywną mapę

Promocja

Nagrody i wyróżnienia

W ramach rankingu „Liderzy Elektromobilności” oraz „Global e-Mobility Leader”, PSNM co roku wyróżnia podmioty najbardziej zaangażowane w budowę zrównoważonego transportu w Polsce i na świecie. Analizowany jest w tym celu dorobek setek podmiotów. W innym rankingu, firmy najbardziej zaangażowane w promocję zrównoważonego transportu w Polsce, za swoją działalność edukacyjną i marketingową, są nagradzane statuetkami „e-Mobility Media Awards”

Działalność międzynarodowa

PSNM realizuje także projekty międzynarodowe. Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSNM, jest m.in. wiceprezesem AVERE, największej i najstarszej organizacji branżowej związanej z elektromobilnością w Europie, gdzie odpowiada za projekty wspierające rozwój zrównoważonego transportu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Własne centrum konferencyjne

PSNM uruchomiło także Centrum Nowej Mobilności przy ul. Fabrycznej 5A w Warszawie – nowoczesne i otwarte na współpracę miejsce spotkań polskiej branży elektromobilności, które spełnia funkcje szkoleniowo-konferencyjne

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: