Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Centrum
Legislacyjne
PSNM

Centrum Legislacyjne PSNM

Mając na celu tworzenie przyjaznego otoczenia gospodarczego, eksperci z Centrum Legislacyjnego PSNM wydają liczne opinie i stanowiska do projektów aktów prawnych, będących przedmiotem konsultacji publicznych. Czynnie zabiegają o zmiany w prawie w obszarze elektromobilności i paliw alternatywnych, które podniosą jego jakość i które będą podążały za zmianami społeczno-gospodarczymi.

Jednym z flagowych projektów Centrum Legislacyjnego jest „Biała Księga Elektromobilności” – szeroko zakrojony projekt zmian w prawie, który PSNM realizuje przy współudziale niemal całej polskiej branży e-mobility.

Ponadto, PSNM stale monitoruje proces zmian legislacyjnych z zakresu elektromobilności, organizuje spotkania i debaty wewnętrzne na temat niezbędnych zmian w prawie i ich zakresu, inicjuje działania oraz opracowuje materiały dotyczące postulowanych zmian.

Galeria

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: