Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Elektromobilność
w praktyce 2.0

Elektromobilność w praktyce 2.0

Druga edycja największego cyklu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego powyżej 50 tys. mieszkańców
„Elektromobilność w praktyce” to kompleksowe szkolenia merytoryczne, łączące wiedzę teoretyczną z praktyką, w których zapoznajemy uczestników z głównymi wyzwaniami związanymi z pojazdami elektrycznymi, technologią, infrastrukturą, prawem i przepisami, a także aspektami bezpieczeństwa, ochrony środowiska i kwestiami społecznymi.
Założenia projektu
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 22 lutego 2018 r. reguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych nakładając liczne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego.
Cykl szkoleń
Zapoznanie przedstawicieli samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów, ale przede wszystkim przedstawienie realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych.
Cykl szkoleń „Elektromobilność w praktyce” jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną, daje możliwość uzyskania realnego wsparcia we wdrażaniu elektromobilności, a także oferuje dostęp do informacji, danych, statystyk, opinii i analiz rynkowych.

Zrealizowane
szkolenia

11

zorganizowane szkolenia w ramach pierwszej edycji

700+

przeszkolonych urzędników i przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych

6 500 km

przejechanych samochodami elektrycznymi podczas projektu

700 kWh

energii elektrycznej wykorzystanej do zasilenia pojazdów

50

godzin prelekcji ekspertów

500

raportów merytorycznych dotyczących elektromobilności przekazanych uczestnikom

Galeria

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: