Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Centrum
Badań i Analiz
PSNM

Centrum Badań i Analiz PSNM

Jednostka analityczno-badawcza Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, której celem jest wszechstronne badanie rynku elektromobilności, gromadzenie danych na jego temat oraz ich analiza.

Efektem szerokiego zakresu badań i analiz prowadzonych przez PSNM są liczne publikacje. „Polish EV Outlook” to kompleksowa analiza polskiego rynku elektromobilności, która zawiera prognozy jego rozwoju, natomiast „Barometr Nowej Mobilności” bada nastawienie Polaków do pojazdów elektrycznych – to jedynie wybrane pozycje, które ukazują się każdego roku. Wraz z partnerami branżowymi PSNM realizuje także projekty pilotażowe, w ramach których przeprowadzane są testy w warunkach rzeczywistych.

Wybrane raporty opracowane w Centrum Badań i Analiz PSNM

Galeria

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: