Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Kampania
Elektromobilni.pl

Kampania elektromobilni.pl

Ogólnopolska kampania edukacyjna, realizowana przez PSPA we współpracy z polską branżą elektromobilności.

Celem kampanii jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za klimat, poprzez wskazywanie pozytywnego wpływu elektromobilności na środowisko naturalne. Głównym narzędziem projektu jest edukacyjny serwis elektromobilni.pl – wiodące, niezależne źródło rzetelnej informacji na temat elektromobilności w Polsce. Strona, wykorzystująca nowoczesne i interaktywne formy animacji i prezentacji treści, dostarczy wiedzę i narzędzia, niezbędne do podejmowania świadomych decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny.

Start kampanii przewidziany jest w III kw. 2020 r.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: