Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Global
e-Mobility Forum

Global e-Mobility Forum

Międzynarodowa konferencja wysokiego szczebla z uczestnikami reprezentującymi rządy, organizacje i przemysł, mającymi wpływ na kształt oraz tempo rozwoju globalnego rynku elektromobilności.

Global e-Mobility Forum w dużej części poświęcone jest zaprezentowaniu i omówieniu najlepszych praktyk i inicjatyw, które skutecznie wspierają rozwój elektromobilności na poszczególnych rynkach. W formule okrągłych stołów odbywają się posiedzenia międzynarodowych grup roboczych, w trakcie których omawiane są najlepsze rozwiązania w poszczególnych obszarach tematycznych. W ramach warsztatów uczestnicy dyskutują m.in. o strategiach rozwoju elektromobilności, finansowaniu projektów, modelach biznesowych, standaryzacji czy komunikacji społecznej. Global e-Mobility Forum to równieżwydarzenia specjalne i strefa ekspozycyjna, na której prezentowane są pojazdy elektryczne, stacje ładowania i inne rozwiązania związane z sektorem elektromobilności.

Galeria

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: