Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Szczegółowa analiza SCT – od opinii prawnej i wyjaśnienia prawodawstwa, przez zbadanie stref niskoemisyjnych funkcjonujących w Europie. Wyniki badań społecznych w zakresie nastawienia Polaków do stref, które zrealizowano wśród mieszkańców największych aglomeracji

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: