Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Raport opisuje wyzwania stojące przed sektorem baterii w Polsce, Słowacji i szerzej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym potrzebę wykorzystania ich potencjału do przywództwa produkcyjnego i przełożenia go na innowacyjne i solidne możliwości badawczo-rozwojowe. Redakcję raportu oparto na serii warsztatów w Polsce (organizowanych m.in. w ramach Komitetu Bateryjnego PSPA) oraz w regionie CEE, co zostało zrealizowane dzięki istniejącym partnerstwom CEE GTI i SEVA oraz wsparciu liderów rynku i interesariuszy w Polsce i na Słowacji. Raport dostępny tylko w wersji angielskiej.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: