Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Wyniki badania społecznego zrealizowanego na próbie 1206 Polaków, dot. preferencji związanych z zakupem EV i infrastrukturą ładowania. Badanie pogłębiono o indywidualne wywiady z użytkownikami EV, a wyniki otrzymane w Polsce porównano z trendami globalnymi

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: