Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Partnerstwo strategiczne w sektorze elektromobilności pomiędzy Ekoenergetyka i PSPA

Polska spółka technologiczna Ekoenergetyka oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) podejmują współpracę o charakterze strategicznym, która ma na celu rozwój rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce oraz w Europie. W ramach współpracy będą realizować wspólne projekty oraz angażować się w inicjatywy o charakterze międzynarodowym.

Zeroemisyjna transformacja w sektorze transportu ma kluczowe znaczenie dla ochrony klimatu, rozwoju społecznego i wzrostu innowacyjności gospodarki.

Jeszcze nie opadły emocje związane z przyjęciem przez Radę Europejską Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE ws. celów redukcji emisji CO2 z pojazdów osobowych i dostawczych. W oficjalnym komunikacie potwierdzono osiągnięcie porozumienia, co umożliwiło w poniedziałek 27 marca zatwierdzenie tekstu przez Radę UE ds. Środowiska. Cała Europa znalazła się w punkcie przełomowym, w którym sektor elektromobilny odgrywa kluczową rolę.

Dlatego tak ważne są wszelkie inicjatywy i sojusze, które przyspieszają rozwój elektromobilności. Partnerstwo strategiczne pomiędzy spółką Ekoenergetyka a PSPA będzie realizowane w oparciu o współpracę merytoryczną, edukacyjną i promocyjną.

„Bardzo się cieszymy ze współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, dzięki której będziemy mogli wspólnie rozwijać branżę e-mobility i ugruntowywać znaczącą rolę Polski jako lidera elektromobilności” – podkreśla Bartosz Kubik współzałożyciel i Prezes Ekoenergetyka-Polska S.A. – Podpisujemy umowę jako dwóch liderów i nasze partnerstwo ma przyczynić się do przyspieszenia rozwoju tego sektora. Mamy przekonanie, że łącząc siły dwóch potężnych graczy, będziemy mogli zdynamizować procesy i sprawić, żeby Polska była ważnym graczem na globalnej mapie rozwoju branży elektromobilnej.”
Bartosz Kubik, Współzałożyciel i Prezes Ekoenergetyka-Polska S.A.

Jakie wspólne inicjatywy?

Przed nami wrześniowy Kongres Nowej Mobilności w Łodzi – największa konferencja branżowa i EXPO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – organizowana cyklicznie przez PSPA. W programie wydarzenia będzie wydzielony osobny panel poświęcony ekosystemowi infrastruktury ładowania, gdzie podsumujemy najnowsze trendy na rynku.

Ekoenergetyka włączy się bardzo aktywnie w realizację kampanii społecznej Elektromobilni.pl, która ma na celu edukację w zakresie branży e-mobility. Obalimy mity, krążące wokół infrastruktury ładowania, która jest przecież kluczowym elementem dla dalszego rozwoju branży.

Wdrażanie elektromobilność bez praktycznego podejścia nie ma większej racji bytu, stąd pomysł na wspólną realizację największego w Polsce testu samochodów elektrycznych, czyli EV Experience. Ekoenergetyka będzie oficjalnym partnerem tego wydarzenia.

„W tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego oraz szwedzka prezydencja Rady osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące rozporządzenia, które zastąpi dyrektywę ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. W efekcie od 2025 r. punkty ładowania samochodów elektrycznych o mocy minimum 400 kW powinny być rozmieszczone maksymalnie co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T, zaś maksymalnie co 120 km mają funkcjonować stacje przeznaczone dla pojazdów ciężarowych oraz autobusów. To tylko niektóre z przyjętych postulatów. Nowe regulacje oznaczają konieczność zdecydowanego przyspieszenia rozbudowy infrastruktury ładowania, zwłaszcza w Polsce i regionie CEE. Liczymy, że wspólne inicjatywy realizowane w ramach partnerstwa pomiędzy PSPA a Ekoenergetyka przybliżą nas do osiągnięcia celów w dziedzinie zeroemisyjnego transportu.”
Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA

Edukacja i profesjonalne doradztwo

Umowa obejmuje także działania promocyjne i edukacyjne. Aby rozwój elektromobilności przyśpieszył jeszcze bardziej, potrzebne są kompleksowe rozwiązania, w tym przede wszystkim wsparcie, doradztwo imożliwość dostawy szybkich ładowarek o najwyższej jakości.

Przed nami wiele wyzwań także w zeroemisyjnym transporcie ciężarowym. Na rynku będzie odbywał się wyścig o dalsze zwiększanie mocy ładowania i łączymy siły, aby być w czołówce.

Przedstawiciele obu instytucji deklarują wieloletnią współpracę, konsekwentnie podnoszącą wartość polskiego rynku e-mobility.

Zobacz również

PSPA podejmuje współpracę z CNBOP-PIB na rzecz ochrony przeciwpożarowej garaży

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: