Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

PSPA podejmuje współpracę z CNBOP-PIB na rzecz ochrony przeciwpożarowej garaży

Wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej garaży, w których są ładowane samochody elektryczne, opracują wspólnie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

Po podpisaniu Listu Intencyjnego w dniu 23 sierpnia 2022 r. z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w sprawie współpracy w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznej eksploatacji pojazdów elektrycznych, stacji oraz punktów ładowania, PSPA rozszerza działania o współpracę z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym (CNBOP-PIB).

 

 

– W ubiegłym roku w Polsce doszło do 7827 pożarów samochodów osobowych. Żaden z tych przypadków nie dotyczył pojazdu elektrycznego. Mimo to temat nadal powraca w przestrzeni publicznej, a wokół elektromobilności w kontekście pożarów narasta wiele mitów. PSPA konsekwentnie działa na rzecz edukacji związanej z pojazdami elektrycznymi. Współpraca z CNBOP-PIB pozwoli na wypracowanie konkretnych rozwiązań w zakresie dalszego podwyższenia ochrony pożarowej związanej z eksploatacją samochodów zeroemisyjnych – podkreśla Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Celem podpisanego porozumienia pomiędzy PSPA a CNBOP-PIB jest opracowanie wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej garaży w obiektach budowlanych przeznaczonych do przechowywania oraz ładowania samochodów elektrycznych. Przygotowywane wytyczne będą stanowić odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie środowiska inżynierów i praktyków na usystematyzowane informacje dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej w garażach przeznaczonych do parkowania i ładowania samochodów elektrycznych. Wspólny materiał opracowany zostanie w drodze identyfikacji oraz analizy zagrożeń pożarowych, a także oceny poziomu ryzyka towarzyszącego tym zagrożeniom.

 

 

– Wraz z rozwojem elektrycznej floty pojazdów temat ochrony przeciwpożarowej nabiera coraz większego znaczenia. Z prognoz przygotowanych przez PSPA i przedstawionych w raporcie „Polish EV Outlook” wynika, że w ciągu trzech lat łączna liczba BEV i PHEV jeżdżących po krajowych drogach wzrośnie do ponad 430 tys., natomiast liczba nowych rejestracji samochodów z napędem elektrycznym do ponad 100 tys. sztuk w 2025 r. Transformacja sektora transportu nabiera tempa, dlatego wraz z CNBOP-PIB wspólnie pracujemy w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznej eksploatacji pojazdów elektrycznych, stacji oraz punktów ładowania – dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Na podstawie podpisanego porozumienia, PSPA i CNBOP-PIB będą wspólnie prowadzili prace, badania i analizy, jak również przygotowanie raportów, tworzenie opinii, ekspertyz i innych opracowań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego związanego z pojazdami elektrycznymi. Współpraca obejmie również planowanie, realizację i koordynację projektów analitycznych, pilotażowych i badawczych. Wkrótce opracowane zostaną także wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej garaży w kontekście dynamicznego rozwoju elektromobilności.

 

 

Zobacz również:

Branża elektromobilności rozpoczyna współpracę z Państwową Strażą Pożarną

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: