Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Pierwsze kursy już trwają! Wystartowała EBA Academy Polska

Do roku 2025 przemysł motoryzacyjny potrzebować będzie 800 tysięcy wykwalifikowanych pracowników. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia kadr Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) wspólnie z EIT InnoEnergy zainicjowały cykl kursów w ramach projektu EBA Academy Polska. Dostarczają one profesjonalnej wiedzy dotyczącej sektora baterii litowo-jonowych – jednego z filarów przemysłu motoryzacyjnego przyszłości.

Europejski Sojusz Bateryjny (EBA – European Battery Alliance) powołany został przez Komisję Europejską w 2017 r. Dzisiaj EBA to społeczność ponad 700 firm i instytucji, a także startupów i środowisk akademickich skupionych wokół całego łańcucha wartości baterii – od wydobycia surowców po recycling. Podmioty tworzące European Battery Alliance łączy jeden cel – zbudowanie silnego i konkurencyjnego przemysłu bateryjnego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ma zapewnić interesariuszom wiodącą pozycję na rynku bateryjnym, którego wartość w 2025 r. ma sięgnąć 250 mld euro. Aby osiągnąć ten cel niezbędne będą wykwalifikowane kadry.

– W roku 2022 w Unii Europejskiej zarejestrowano 1,1 miliona nowych osobowych pojazdów elektrycznych (BEV) – to 28% wzrost w stosunku do roku wcześniejszego. W postępującym procesie transformacji transportu kluczową rolę odgrywa przemysł bateryjny, który już teraz sygnalizuje potrzebę zatrudnienia 800 000 pracowników – będą oni musieli być przeszkoleni ponownie lub doszkoleni do 2025 r. Polska zajmuje dziś pierwszą pozycję w Europie oraz piątą na świecie pod względem produkcji ogniw litowo-jonowych i powiązanych komponentów. Aby utrzymać miejsce lidera, konieczne jest zapewnienie branży wykwalifikowanych kadr. EBA Academy ma być narzędziem do zdobycia niezbędnych kompetencji w tej dziedzinie – wskazuje Maria Majewska, Manager ds. Nowej Mobilności PSPA.

EBA Academy w wielu państwach Unii

W ramach EBA Academy, która od 2022 r. działa również w Polsce, oferowane są profesjonalne kursy dedykowane wszystkim zainteresowanym zdobywaniem wiedzy i poszerzaniem kompetencji, a także uzyskaniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych związanych z sektorem bateryjnym oraz powiązanych z nim działów gospodarki.

– European Battery Alliance (EBA) Academy jest programem mającym na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w branży magazynowania energii oraz powiązanych z nimi sektorów gospodarki. Uruchomienie programu pozwoli na uzupełnienie istniejących braków w umiejętnościach. Program powstał z inicjatywy EIT InnoEnergy w ramach European Battery Alliance, skupiającym ponad 800 partnerów w całym łańcuchu wartości – od wydobycia surowców po recycling. Aktualnie EBA Academy działa już w kilku krajach Unii Europejskiej, takich jak Francja, Hiszpania czy Niemcy. Ponadto w ubiegłym roku podpisane zostało porozumienie o współpracy z rządem węgierskim, a w tym roku, z rządem Rumunii – wyjaśnia Marcin Wasilewski, CEO EIT InnoEnergy Central Europe.

PSPA zrealizuje zadania EBA Academy

Do realizacji zadań operatora kursu EBA Academy w Polsce, EIT InnoEnergy wybrało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), które działa na rzecz zwiększenia potencjału kapitału ludzkiego w Polsce, w strategicznym dla Europy wymiarze magazynowania energii i elektromobilności, przy wykorzystaniu najwyższej jakości treści edukacyjnych. Kursanci przejdą szkolenia pod opieką wykwalifikowanych trenerów ze środowiska naukowego oraz przemysłu bateryjnego.

– Aby utrzymać, a najlepiej wzmocnić pozycję Polski w globalnym łańcuchu dostaw baterii, musimy zniwelować luki kompetencyjne w tym sektorze, czyli zadbać o wykwalifikowane kadry mechaników, inżynierów i menedżerów. W tym właśnie celu została stworzona EBA Academy i w 2023 r. planujemy uruchomienie 14 kursów w języku polskim, obejmujących materiał z całego łańcucha wartości baterii. W ofercie mamy zarówno kursy stricte techniczne, jak i te o charakterze biznesowym i inwestycyjnym. Osoby uczestniczące w kursie będą miały okazję realizować edukację pod okiem wykwalifikowanych trenerów – ekspertów ze świata akademickiego oraz praktyków, związanych zawodowo z firmami z sektora bateryjnego – mówi Aleksandra Leszczyńska-Ociepa, Ekspert ds. Nowej Mobilności PSPA.

Programy EBA Academy Polska są realizowane w języku polskim oraz w języku angielskim w formule on-line na platformie e-learningowej. Uczestnicy mają także możliwość zarezerwowania indywidualnych konsultacji z trenerami. Po zakończeniu kursu każda osoba otrzyma certyfikat.

Zainteresowani mogą dowiedzieć się więcej na stronie: EBAacademy.pl

Zobacz również

Ruszyły studia „Nowa Mobilność” na Politechnice Warszawskiej

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: