Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

ESG – Taksonomia w Transporcie

Zapraszamy Członków komitetów oraz Partnerów PSPA na VI posiedzenie Komitetu ds. Zrównoważonego Transportu, którego głównym tematem będzie ESG – Taksonomia w Transporcie.

Uczestnicy komitetu będą mieli okazję wysłuchać 4 wnikliwych prelekcji, które przybliżą im tematykę ESG:

1. Prezentacja Osborne Clarke:
Jakie zmiany w raportowaniu ESG wprowadza CSRD?, Wyzwania związane z raportowaniem ESG dla sektora transportu“, Sylwia Uziębło-Kowalska i Katarzyna Barańska

2. Prezentacja Grupy Raben:
Obowiązek raportowania danych ESG. Dobre praktyki“, Ewelina Jabłońska-Gryżenia

3. Prezentacja Allegro:
Cele klimatyczne zgodne z SBTi i projekt dekarbonizacji“, Magdalena Andrejczuk

4. Prezentacja KPMG:
Raportowanie niefinansowe w branży automotive – regulacje i wyzwania ESG“, Anna Skarbek-Żabkin

Komitet ds. Zrównoważonego Transportu zajmie się także Mapą zmian w transporcie do 2035 r. związaną z wyzwaniem zaprzestania produkcji pojazdów spalinowych do 2035 r. Projekt ma przyczynić się do stworzenia optymalnych warunków do rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce oraz zapewnienia powszechnego dostępu do zrównoważonego systemu czystej i inteligentnej mobilności, z korzyścią dla społeczeństwa, klimatu i gospodarki. W ramach opracowania, wszyscy zainteresowani interesariusze rynku zrównoważonego transportu, przeanalizują różne ścieżki przebudowy systemu transportu drogowego w oparciu o pojazdy elektryczne i energię z odnawialnych źródeł.

Jesteś partnerem PSPA i angażujesz się w rozwój ESG w swojej organizacji?
Weź udział w Komitecie ds. Zrównoważonego Transportu, zgłoś chęć koordynatorowi: klaudia.koseda@psnm.org


Zobacz również

Licznik Elektromobilności: kolejny rekordowy rok na polskim rynku e-mobility

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: