Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Raport Polish EV Outlook 2021 już dostępny!

Najnowsza edycja jedynej na rynku, kompleksowej analizy sektora e-mobility w Polsce, jest już dostępna!

Czym jest Polish EV Outlook 2021?

To opracowana przez PSPA, wiodąca publikacja polskiego rynku elektromobilności, kluczowa dla planowania i prognozowania biznesowego. Agregowane przez wiele miesięcy dane pozwalają na wielowymiarową analizę sektora na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.

Polish EV Outlook 2021 to nie tylko ponad 250 stron szczegółowych informacji, dotyczących polskiego rynku elektromobilności i obejmujących niezwykle obszerną i różnorodną ilość danych, przetworzoną w kilkaset wykresów, grafik i opisów, ale także narzędzia do jego analizy. Raport stanowi efekt kilku miesięcy pracy Centrum Badań i Analiz PSPA, wspieranego przez zewnętrznych konsultantów.

Polish EV Outlook 2021 to unikalny, niedostępny w żadnym innym źródle, rzetelny i precyzyjny obraz rynku infrastruktury ładowania w Polsce. Raport obejmuje także pogłębione dane i statystyki IBRM SAMAR dotyczące samochodów elektrycznych, które przedstawiono na wielu poziomach szczegółowości i w licznych zakresach tematycznych.

W raporcie prezentowane są także dokładne aanalizy obowiązującego stanu prawnego, wraz z możliwymi zmianami. Jednym z kluczowych rozdziałów raportu są niezwykle rozbudowane, wariantowe prognozy rozwoju rynku e-mobility w Polsce (pojazdy i infrastruktura), symulowane na modelach z uwzględnieniem wielu zmiennych, w perspektywie 2025, 2030, a nawet 2040 roku.

Nowością w tegorocznej edycji jest także przedstawienie prognoz wzrostu zapotrzebowania energetycznego związanego z rosnącą liczbą EV, jak również – opracowana we współpracy z IGKM – analiza aktualnego stanu i kierunków rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego w polskich miastach.

Do kogo kierowany jest Polish EV Outlook 2021?

To narzędzie dla firm – ekspertów, praktyków i liderów nowej mobilności, ale także podmiotów poszukujących w obszarze zrównoważonego, zeroemisyjnego transportu swoich szans. Wszyscy powinniśmy mieć dostęp do tego samego, rzetelnego obrazu rynku i perspektyw jego rozwoju. Opracowanie kierowane jest do kadry zarządzającej, inwestorów, analityków i pracowników biur strategii, działów sprzedaży, marketingu, public relations i innych. Odbiorcą raportu jest także administracja lokalna i centralna.

Polish EV Outlook 2021 to jedyny tego typu zbiór danych, dostępny na polskim rynku, z którego mogą korzystać klienci biznesowi i instytucjonalni. Elektromobilność oddziałuje bowiem niemal na każdy segment rynku, a działalność wielu przedsiębiorstw ma pośredni lub bezpośredni kontakt z sektorem e-mobility. Należą do nich podmioty z sektora motoryzacyjnego i infrastrukturalnego, firmy produkcyjne, usługowe, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe i poszczególne branże, takie jak np. TSL.

 

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2020?

Raport oferowany jest odpłatnie. Aby go uzyskać prosimy o kontakt:

Wojciech Jakubczak

M: wojciech.jakubczak@psnm.org

T: 0048 790 021 495

Pobierz prezentację >>

Pobierz formularz zamówienia >>

 

 

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: