Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Kompleksowa diagnoza niewystarczającego rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce uwzględniająca przykłady straconych szans rozwoju elektromobilności. Publikacja zwraca uwagę na skalę dotychczasowych błędów kluczowych interesariuszy, ale również wskazuje te obszary nowej mobilności, w których potrzebne są pilne zmiany na szczeblu regulacyjnym i strategicznym.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: