Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Analiza wpływu elektromobilności na społeczeństwo w trzech obszarach: środowiskowym, społeczno-edukacyjnym oraz rynkowym. Publikacja przedstawia wariantową analizę wpływu elektromobilności na wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Index – HDI), który jest sumaryczną miarą osiągnięć w kluczowych wymiarach rozwoju człowieka: długiego i zdrowego życia, posiadanej wiedzy oraz standardu życia. Raport zawiera rekomendacje, których wdrożenie jest niezbędne w celu maksymalizacji korzyści wynikających z przejścia na elektromobilność.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: