Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Rozwój elektromobilności oznacza prawdziwą rewolucję w przemyśle motoryzacyjnym, który odpowiada obecnie aż za 8% PKB Polski. W kolejnych latach na znaczeniu będą stopniowo tracić producenci pojazdów konwencjonalnych i przeznaczonych do nich podzespołów, a łańcuchy dostaw ulegną znacznej przebudowie. Raport przedstawia wariantowe scenariusze rozwoju polskiej gospodarki w kontekście elektromobilności oraz prognozę wpływu elektromobilności na rozwój gospodarczy Polski 2022-2050.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: