Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

W 2021 r. w Polsce doszło do prawie 8 tys. pożarów samochodów osobowych. Żaden z tych przypadków nie dotyczył pojazdu elektrycznego. Mimo to, temat bezpieczeństwa samochodów zeroemisyjnych nadal powraca w przestrzeni publicznej, a wokół elektromobilności w kontekście pożarów narasta wiele mitów. Opracowanie inicjuje merytoryczną dyskusję dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego pojazdów elektrycznych, stacji oraz punktów ładowania, gromadząc w jednym miejscu rzetelne informacje na ten temat. Dokument kierowany jest zarówno do przedstawicieli sektora motoryzacyjnego, jak i administracji publicznej, właściwych służb, czy też użytkowników pojazdów elektrycznych.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: