Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Analiza uwarunkowań wprowadzania autobusów elektrycznych do obsługi polskich i zagranicznych miast. Prezentacja dziesięciu najlepszych praktyk elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego w Europie

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: