Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Pierwsze tak kompleksowe opracowanie w Polsce, które wyznacza kierunki rozwoju dla nowych form mobilności. Dokument prezentuje aktualny stan rozwoju rynku, diagnozuje wyzwania, wyznacza cele oraz wskazuje rekomendowane działania na drodze do ich realizacji. „Strategia” stanowi efekt wspólnej pracy członków Komitetu ds. Nowej Mobilności PSPA, którzy z jej pomocą pragną zwrócić uwagę administracji centralnej oraz samorządów na konieczność podjęcia działań w zakresie rozwoju nowych, alternatywnych form mobilności miejskiej, które powinny być wdrażane równolegle do zrównoważonej mobilności prywatnej oraz komunikacji publicznej.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: