Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Przystępne wyjaśnienie procedury odbioru stacji ładowania pojazdów elektrycznych, uwzględniające zmiany wprowadzone przez nowelizację Ustawy o elektromobilności z grudnia 2021 r. Publikacja skierowana jest zarówno do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania czy podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i potencjalnych inwestorów oraz podmiotów budujących i utrzymujących punkty ładowania dla autobusów. Celem opracowania jest ułatwienie i przyspieszenie wdrażania infrastruktury EV w Polsce

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: