Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Skrócona wersja raportu, który opisuje wyzwania stojące przed sektorem baterii w Polsce, Słowacji i szerzej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym potrzebę wykorzystania ich potencjału do przywództwa produkcyjnego i przełożenia go na innowacyjne i solidne możliwości badawczo-rozwojowe. Pełna wersja raportu dostępna jest w języku angielskim.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: