Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Raport Boston Consulting Group (BCG) przygotowany we współpracy z PSPA. Opracowanie zawiera scenariusze wpływu transformacji sektora transportu w Polsce na rynek pracy do 2030 r. Analiza objęła szeroką grupę 26 branż podzielonych na 8 głównych obszarów i 31 grup zawodowych podzielonych na 5 kategorii: technologia, zaopatrzenie, działalność produkcyjna i usługowa, sprzedaż oraz pozostałe miejsca pracy. W opracowaniu uwzględniono aż 806 różnych stanowisk.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: