Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Praktyczny przewodnik dotyczący zasad instalacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, dedykowany zarządcom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Przewodnik zawiera uproszczony schemat instalacji prywatnej ładowarki, nadchodzące zmiany legislacyjne oraz istniejący stan prawny. Opracowanie powstało w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności” zainicjowanego przez PSPA

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: