Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Przemysł budowlany odpowiada za 23% światowej emisji zanieczyszczeń. Z tego, każdego roku bezpośrednio na placach budowy maszyny napędzane silnikami spalinowymi generują 1,84 mld ton CO2, czyli 6% światowej emisji. Raport przedstawia potrzeby, zalecenia oraz rekomendacje dla branży i legislacji, aby w jak najszybszym tempie wdrożyć niezbędne zmiany w sektorze maszyn specjalistycznych (NRMM – non-road mobile machinery) i dostosować je do koncepcji zeroemisyjnych miast, a tym samym w realny sposób przyczynić się do poprawy jakości powietrza i życia jego mieszkańców.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: