Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Opracowanie opisuje stan rozwoju rynku elektromobilności na Śląsku w obszarze pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, w tym również prognozy ich rozwoju do 2040 r. Opracowanie dostarcza m.in. informacje na temat liczby osobowych i dostawczych pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV) w woj. śląskim oraz ich udziału w polskiej flocie BEV. Zawiera także dane dotyczące liczby punktów ładowania na Śląsku i ich rocznego tempa wzrostu.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: