Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Sektorowy projekt elektryfikacji ciężkiego transportu w Polsce, zainaugurowany przez PSPA wraz z szeregiem podmiotów aktywnie działających w obszarze rozwoju zrównoważonego transportu, który ma na celu budowę polskiego „know-how” w zakresie wdrażania i eksploatacji stacji ładowania dedykowanych pojazdom ciężkim oraz rozwoju elektromobilności w sektorze transportu towarów. Grupa ekspercka projektu „eHDV Infrastructure Lab”, składająca się z przedstawicieli sektora logistyki, retailu, OEM oraz jednostek administracji publicznej, dążyć będzie do budowy w pełni funkcjonalnego, pierwszego w Polsce hubu ładowania dedykowanego elektrycznym pojazdom ciężarowym.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: