Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Rusza Drive to Zero Implementation Hub Poland – dla przyspieszenia transformacji lokalnych flot samochodów ciężarowych i autobusów w kierunku zeroemisyjnym

Centrum, wspierane przez CALSTART i zasilane przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), zostało uruchomione w celu przekształcenia lokalnych flot w zeroemisyjne.

WARSZAWA – Global Drive to ZeroTM Implementation Hub, wspierany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), został oficjalnie uruchomiony w Warszawie. Celem centrum jest przyspieszenie transformacji lokalnych flot ciężarówek i autobusów z silnikami wysokoprężnymi na zaawansowane technologicznie pojazdy bezemisyjne. Jako lider w sektorze transportu ciężkiego w Europie – co piąty pojazd w Unii Europejskiej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony jest zarejestrowany w kraju – Polska jest dobrze przygotowana do przyspieszenia rozwoju sektora transportu bezemisyjnego i związanej z nim infrastruktury.

Floty na całym świecie dążą do przyjęcia bezemisyjnych ciężarówek i autobusów ze względu na ich korzyści operacyjne, ekonomiczne, klimatyczne i czystego powietrza tak szybko, strategicznie i opłacalnie, jak to możliwe – powiedziała Stephanie Kodish, Starszy dyrektor globalny programu i kampanii CALSTART Drive to Zero. Chociaż ambicje są obecne i rosną, floty muszą się jeszcze wiele nauczyć. Nasze centra zapewniają dostosowane rozwiązania i wsparcie, aby obniżyć koszty wdrożenia i przyspieszyć przejście, aby zmaksymalizować korzyści płynące z w pełni bezemisyjnej floty.

 

 

Globalna sieć centrów wdrożeniowych Drive to Zero została stworzona przez organizację Drive to Zero, która pracuje nad przyspieszeniem dekarbonizacji pojazdów użytkowych poprzez globalne partnerstwa, innowacyjne narzędzia, przełomowe badania i wymianę wiedzy. Ponadto sieć stworzy przestrzeń do dialogu, budowania partnerstw i identyfikowania wspólnych celów i wyzwań związanych z transformacją sektora.

Polski hub – drugi taki na świecie – jest wspierany przez lokalnego eksperta flotowego PSPA, największą organizacją branżową w Polsce i Europie zajmującą się tworzeniem zrównoważonego rynku transportowego. Polski hub połączy działania z Komitetem Logistyki i Transportu PSPA, który rozwija inicjatywy związane z dekarbonizacją drogowego transportu towarowego. W rezultacie operatorzy, producenci, klienci, instytucje finansowe, producenci ładowarek EV, CPO i cały łańcuch wartości pojazdów ciężkich – w tym naukowcy i samorządy – zostaną włączeni do Polskiej Sieci Hubów Wdrożeniowych. Wspólne przedsięwzięcie PSPA i CALSTART jest również częścią Forum eHDV opracowywanego w ramach Kongresu Nowej Mobilności – największej w regionie CEE konferencji branżowej i EXPO poświęconej nowej mobilności.

 

 

Ponad 150 000 operatorów w krajowej branży transportu towarowego stoi przed koniecznością przedefiniowania swojej strategii środowiskowej, modelu biznesowego i podejścia do zarządzania flotą, która obecnie w 98% opiera się na pojazdach z silnikiem diesla. Wysiłki Polski na rzecz elektryfikacji pojazdów ciężarowych będą kluczowym czynnikiem rozwoju elektromobilności nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie – skomentował Aleksander Rajch, Członek Zarządu PSPA. Dlatego też, wychodząc naprzeciw unijnym regulacjom oraz oczekiwaniom obecnych i przyszłych użytkowników elektrycznych pojazdów ciężarowych, uruchamiamy Drive to Zero Implementation Hub Poland. W ramach tej inicjatywy będziemy wspierać sektor w identyfikowaniu i planowaniu skutecznych rozwiązań, w tym infrastruktury ładowania, produktów finansowych czy całego łańcucha wartości.

 

 

Drive to Zero uruchomiło niedawno pierwszy na świecie Implementation Hub w Holandii. Program ma na celu uruchomienie co najmniej 30 lokalnych centrów wspierających wdrażanie bezemisyjnych pojazdów o średniej i dużej ładowności (ZE-MHDV) do 2030 r. Sieć ta przyspieszy wymianę wiedzy, rozwój i doskonalenie narzędzi, świadczenie usług i najlepsze praktyki w zakresie projektowania projektów. Połączenia te będą wspierać cel programu, jakim jest stopniowe tworzenie nowych zasobów ułatwiających powielanie i skalowanie najlepszych rozwiązań. Na równoległej ścieżce eksperci flotowi i Drive to Zero uzyskują wgląd w to, jak polityka i przepisy wpływają na branżę. Wnioski te są przekazywane agencjom rządowym, tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego w celu poprawy polityki i przyspieszenia adaptacji pożądanych zmian.

 

 

Drive to Zero i Holandia pomagają obecnie krajom w osiągnięciu ambitnego celu, jakim jest sprzedaż 100% nowych bezemisyjnych pojazdów o średniej i dużej ładowności do roku 2040 (najpóźniej) w ramach Globalnego protokołu ustaleń w sprawie bezemisyjnych pojazdów o średniej i dużej ładowności (Global MOU). Trzydzieści trzy kraje, w tym 10 reprezentujących UE (Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Holandia i Portugalia) są sygnatariuszami Global MOU. Kraje Global MOU, w tym Stany Zjednoczone, Kanada, Turcja, Chile i wiele innych, stanowią obecnie około 21% globalnego rynku sprzedaży MHDV.

O CALSTART

CALSTART, organizacja branżowa z misją skupiająca się na dekarbonizacji transportu i czystym powietrzu dla wszystkich, ma biura w Nowym Jorku, Michigan, Kolorado, Kalifornii, na Florydzie i w Europie. CALSTART ma wyjątkową pozycję do budowania krajowego przemysłu czystego transportu poprzez ścisłą współpracę z firmami członkowskimi i wykorzystywanie doświadczeń zdobytych podczas głównych programów, którymi zarządza dla stanu Kalifornia. CALSTART ma ponad 280 firm członkowskich i zarządza ponad 500 milionami dolarów w programach zachęt i pomocy technicznej dla pojazdów w Stanach Zjednoczonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: