Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Kongres Nowej Mobilności 2023: innowacje, wyzwania i przyszłość elektromobilności w Polsce

Już za 3 miesiące rozpocznie się największa w regionie CEE konferencja branży zrównoważonego transportu – Kongres Nowej Mobilności 2023. Wydarzenie, które odbędzie się 26-28 września br. w Łódź Expo, po raz kolejny zgromadzi liderów, praktyków i ekspertów rynku elektromobilności z całej Europy. Jakie główne wyzwania rynkowe będę omawiane?

KNM 2023 to najważniejsze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej forum wymiany wiedzy, doświadczeń i idei kluczowych interesariuszy sektora zeroemisyjnych technologii. W organizowanym przez PSPA wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, świata nauki oraz trzeciego sektora. To, co wyróżnia Kongres, to otwarta, warsztatowa formuła, skupiająca się na budowaniu współpracy i nowych partnerstw.

– Kongres Nowej Mobilności kierujemy zarówno do podmiotów, które są już aktywne na rynku – praktyków, ekspertów, liderów i innowatorów zrównoważonej mobilności, ale także firm i instytucji dopiero zainteresowanych rozwojem zeroemisyjnych technologii w ramach swojej działalności. W dniach 26-28 września br. zgromadzimy w jednym miejscu przedstawicieli producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów i dostawców usług w obszarze ładowania, firmy technologiczne, przedsiębiorstwa transportowe, koncerny energetyczne i paliwowe, a także rozwijające się startupy i instytucje finansujące nową mobilność – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

W ubiegłorocznej edycji Kongresu wzięła udział rekordowa liczba 1500 uczestników.

– KNM, jak co roku, zaszczycą swoją obecnością politycy, unijni i krajowi decydenci, przedstawiciele administracji centralnej i lokalnej, w tym włodarze miast, dyplomaci, liderzy opinii, liczące się think tanki, przedstawiciele uczelni wyższych oraz inni interesariusze rynku z całej Europy – dodaje Maciej Mazur.

Na potrzeby tegorocznej, 3-dniowej edycji KNM przygotowano 5 scen, a chęć podzielenia się swoją wiedzą zapowiedziało już ok. 400 prelegentów. Łącznie, organizatorzy Kongresu zapowiedzieli 250 punktów programu wydarzenia oraz spodziewają się 2000 uczestników, w tym 250 przedstawicieli mediów.

Droga do zeroemisyjnego transportu

W programie tegorocznego Kongresu znalazło się 6 głównych ścieżek tematycznych, odzwierciedlających globalne trendy, tj.:

  • Poland Drives e-Mobility, eHDV Forum,
  • Green Fleet Forum – ESG,
  • Battery Day – EBA Summit,
  • Hydrogen Mobility Forum,
  • Global e-Mobility Forum.

 

– Kongres rozpocznie ścieżka tematyczna pod hasłem Poland Drives e-Mobility. To inicjatywa skupiająca kluczowych interesariuszy polskiego rynku elektromobilności, a jej celem jest wspólne wypracowanie rozwiązań mających na celu przyspieszenie transformacji sektora transportu w Polsce w kierunku zeroemisyjnym oraz maksymalizacji korzyści społecznych, gospodarczych i ekologicznych wynikających z rozwoju elektromobilności – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju PSPA.

Wiele miejsca zostanie poświęcone infrastrukturze ładowania, która – z uwagi na liczne bariery administracyjno-prawne – rozwija się w Polsce znacznie wolniej względem floty samochodów elektrycznych (w 2019 r. na jeden punkt ładowania w naszym kraju przypadało ok. 5 osobowych EV, w 2022 r. już ponad 12). Jednym z głównych obszarów dyskusji będzie również wsparcie transformacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego w kierunku produktów adresowanych dla sektora e-mobility. Branża automotive odpowiada za 8% polskiego PKB, a zatrudnienie w niej znajduje 400 tys. osób. Wiele przedsiębiorstw aktywnych w tym obszarze dostarcza podzespoły do pojazdów z silnikami spalinowymi, których rejestracja (w segmencie nowych samochodów osobowych i dostawczych) już za niecałe 13 lat nie będzie już możliwa w żadnym państwie członkowskim.

– W ramach ścieżki tematycznej Poland Drives e-Mobility zostaną poruszone zagadnienia związane z zieloną transformacją oraz potencjałem rodzimego rynku motoryzacyjnego w obszarze elektromobilności. W gronie czołowych interesariuszy omówimy kluczowe wyzwania regulacyjne (m.in. dotyczące unijnego rozporządzenia AFIR), rynkowe oraz gospodarcze. Eksperci sektora e-mobility będą rozmawiać m.in. na temat kierunków dalszej optymalizacji programów wsparcia, kwestii związanych z wdrażaniem stref czystego transportu, czy też poruszą wątek bezpieczeństwa przeciwpożarowego pojazdów elektrycznych. Przedmiotem debaty będą także phase-out silnika spalinowego w UE od 2035 r., e-roaming, huby ładowania oraz rola wykwalifikowanych kadr w rozwoju polskiej branży elektromobilności – mówi Aleksander Rajch, Dyrektor ds. relacji zewnętrznych PSPA

Kolejną ścieżką tematyczną przewidzianą w programie Kongresu Nowej Mobilności 2023 będzie eHDV Forum, dedykowane rozwojowi zeroemisyjnego transportu ciężkiego. To kolejny, kluczowy obszar gospodarki. Polscy przewoźnicy dysponują największą, liczącą ponad 1,2 mln szt. flotą samochodów ciężarowych w UE i są odpowiedzialni za niemal 1/5 wszystkich przewozów w państwach członkowskich. W kontekście celów emisyjnych Unii Europejskiej, Polska – jako kluczowy rynek i europejski lider sektora transportu ciężkiego – musi stworzyć warunki sprzyjające elektryfikacji parku HDV. Szczególnym wzywaniem jest rozbudowa dedykowanej infrastruktury ładowania. Na podstawie wymogów AFIR, już do 2025 r. wzdłuż sieci TEN-T będą musiały funkcjonować przeznaczone dla elektrycznych ciężarówek stacje ładowania o mocy co najmniej 1400 kW, rozmieszczone maksymalnie co 120 km. Jakie działania są konieczne, by zachęcić przewoźników do nabywania zeroemisyjnych ciężarówek? Jakie są optymalne kierunki rozbudowy infrastruktury dla eHDV, zwłaszcza wzdłuż sieci TEN-T? Jak zbilansować całkowity koszt posiadania (TCO) elektrycznych samochodów ciężarowych? W jaki sposób Big Data może ułatwić użytkowanie eHDV z perspektywy użytkowników takich pojazdów? Na te i szereg innych pytań odpowiedzą podczas eHDV Forum zagraniczni i polscy eksperci, w tym decydenci, przedstawiciele OEM i operatorzy stacji ładowania.

Budowanie zrównoważonej floty

W programie KNM 2023 przewidziano także Green Fleet Forum – spotkanie branży flotowej, w tym podmiotów najmocniej zaangażowanych rozwój elektromobilności w sektorze TSL. Firmy są obecnie motorem napędowym polskiego rynku e-mobility. W 2022 r. przedsiębiorcy odpowiadali za ponad 80% rejestracji nowych, osobowych i dostawczych BEV na polskim rynku (z uwzględnieniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ich udział jest jeszcze wyższy). Uczestnicy Green Fleet Forum będą dyskutować m.in. na temat planowania i realizacji procesu wymiany samochodów w firmie na pojazdy z napędem elektrycznym, potencjału ESG, czy też znaczenia telematyki dla efektywnego zarządzania flotą. Ponadto, omówią m.in. najbardziej atrakcyjne formy finansowania EV z perspektywy przedsiębiorców, kwestie związane z ładowaniem pojazdów elektrycznych w firmie oraz przygotowaniem pracowników do eksploatacji samochodów zeroemisyjnych.

– W ramach Kongresu odbędzie się również Battery Day – EBA Summit. To konferencja producentów i ekspertów technologii bateryjnych dla motoryzacji, niezwykle istotna, ze względu na wiodącą pozycję Polski w łańcuchu dostaw akumulatorów litowo-jonowych do EV. Jesteśmy drugim, największym na świecie producentem w sektorze bateryjnym. Akumulatory litowo-jonowe stanowią już ponad 2,4% całego polskiego eksportu. Wartość sektora baterii wzrosła 38-krotnie w ciągu ostatnich sześciu lat – z około 1 mld zł w 2017 r. do ponad 38 mld zł w 2022 r. Z uwagi na rosnącą konkurencję utrzymanie wiodącej pozycji Polski w tym obszarze wymaga jednak podwojenia krajowych mocy produkcyjnych – do 2027 r. powinny przekroczyć 200 GWh – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Uczestnicy Battery Day – EBA Summit zastanowią się wspólnie nad instrumentami, które mogą pomóc w utrzymaniu konkurencyjności i zwiększeniu potencjału firm sektora bateryjnego działających w Polsce. Omówią również takie zagadnienia jak np. perspektywy ekonomiczne w branży, recykling, dostępność surowców krytycznych, Europejskie Rozporządzenie Bateryjne, magazyny energii, paszport bateryjny, trendy technologiczne (w tym ogniwa ze stałym elektrolitem), udział zielonej energii czy rozwój wykwalifikowanych kadr.

Na Kongresie Nowej Mobilności 2023 nie może zabraknąć ścieżki tematycznej w całości poświęconej roli wodoru jako paliwa przyszłości. Zorganizowane w ramach KNM Hydrogen Mobility Forum to inicjatywa skupiająca kluczowych interesariuszy, których celem jest komercjalizacja technologii wodorowych w transporcie, z zamiarem dążenia do neutralności klimatycznej. Z perspektywy Polski jednym z największych wyzwań w tym obszarze jest rozbudowa sieci stacji tankowania wodoru. W naszym kraju nie funkcjonuje ani jeden ogólnodostępny obiekt tego typu. Podczas Hydrogen Mobility Forum eksperci postarają się zaadresować wyzwania związane z aktualnym stanem europejskiego rynku wodoru i ogniw paliwowych, zarówno w zakresie produkcji tego paliwa, jak i rozbudowy infrastruktury tankowania. W ramach wydarzenia zostaną omówione perspektywy wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, żegludze, kolei i lotnictwie. Uczestnicy forum będą również dyskutować na temat kwestii prawnych, instrumentów umożliwiających wzrost udziału zielonego wodoru w gospodarce, magazynowania energii z OZE, kierunkach rozwoju technologicznego w obszarze FCEV, jak również celów strategicznych Polskiej Strategii Wodorowej. Ponadto, opierając się na najlepszych praktykach w innych państwach członkowskich, zaproponują założenia programu wsparcia, sprzyjającego popularyzacji wodoru jako paliwa w transporcie.

– Merytorycznym zwieńczeniem Kongresu będą posiedzenia Komitetów merytorycznych PSPA, jak również Global e-Mobility Forum & CEE GTI Summit, czyli wydarzenie stanowiące kontynuację inicjatywy „Driving Change Together”, realizowanej w ramach COP24 i szczytu liderów zrównoważonego transportu w regionie CEE. Uczestnicy konferencji wspólnie zastanowią się nad instrumentami, których wprowadzenie jest niezbędne, aby wyrównać dwie prędkości rozwoju elektromobilności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie różnice w tym zakresie są bardzo wyraźne. W I kwartale 2023 r. w całym regionie CEE zarejestrowano o prawie 30% mniej osobowych samochodów całkowicie elektrycznych niż w samej tylko Szwecji i niemal 7-krotnie mniej niż w Niemczech – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Bilety KNM 2023

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tegorocznej edycji Kongresu Nowej Mobilności 2023 mogą już kupować bilety. Obecnie trwa sprzedaż II tury – Regular Tickets, obejmującej „Conference & EXPO pass” – dostęp do wszystkich scen konferencyjnych i przestrzeni networkingowych (Poziom 1 i 2) oraz „EXPO pass”, które umożliwiają wstęp na część targową (Poziom 1).

Bilety są dostępne w regularnych cenach: 1950 zł netto – „Conference & EXPO pass” oraz 499 zł netto – „EXPO pass”. Od sierpnia br. do samego wydarzenia ceny biletów final call będą wynosiły 2450 zł netto za „Conference & EXPO pass” oraz 599 zł netto za „EXPO pass”.

Bilety można nabyć na stronie: Kongresnowejmobilnosci.pl

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: