Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Politechnika Poznańska i PSPA razem na rzecz sektora e-mobility

W piątek 10 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej a Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA). Zawarte porozumienie pozwoli na szeroką współpracę podmiotów na rzecz elektromobilności.

Przedmiotem porozumienia o stałej współpracy badawczo-rozwojowej i dydaktycznej są m.in. partnerstwo merytoryczne w zakresie wsparcia prowadzenia i realizowania wspólnych programów, projektów, prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o charakterze europejskim i krajowym, w tym działania w zakresie wspólnego pozyskiwania środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć. Podjęta współpraca będzie również służyła do transferu wiedzy, co w czasie transformacji napędowej jest kluczowe dla przyszłych rynkowych potrzeb.

– Współpraca z tak doświadczonym partnerem kreującym rynek elektromobilności i technologii wodorowej jest dla nas niezwykle ważna. Dzięki połączeniu potencjałów: naukowego z doświadczeniem branżowym możemy stworzyć nowe procedury i rozwiązania z zakresu zero i niskoemisyjnych technologii w transporcie regionu i Polski. Wspólne prowadzenie badań, korzystanie z zaplecza laboratoryjnego i produkcyjnego, komercjalizacja nowych rozwiązań, praktyki i staże dla studentów to główne punkty podpisanego porozumienia. Zakres porozumienia jest niezwykle szeroki i obejmuje także między innymi realizację prac dyplomowych, uczestnictwo ekspertów z PSPA w procesie kształcenia, wspólne konferencje, seminaria czy szkolenia. W przyszłości zakres porozumienia będzie obejmował realizację studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych, doktoratów, a także podjęcia wspólnego rozwiązywania bieżących potrzeb – komentuje prof. dr hab. Inż. Jacek Pielecha, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Wyzwania stojące przed kształtującym się sektorem e-mobility oznaczają konieczność zmiany podejścia do edukacji przyszłych inżynierów i magistrów. Umożliwienie im zdobywania wiedzy w zakresie elektromobilności może być kluczowe dla rozwoju tego sektora, który może mieć znaczący wpływ na krajową gospodarkę i PKB Polski. Nawiązana współpraca stanowi odpowiedź na zwiększające się potrzeby rynku.

– Podpisane dzisiaj porozumienie potwierdza nasze doskonałe relacje partnerskie oraz odzwierciedla interdyscyplinarne podejście do zagadnienia elektromobilności przez władze Politechniki Poznańskiej. PSPA od lat kreuje rynek nisko i zeroemisyjnego transportu w Polsce, torując drogę dla jego rozwoju we wszystkich możliwych obszarach, od inicjatyw legislacyjnych przez projekty szkoleniowe. Intensyfikujemy także naszą aktywność na płaszczyźnie naukowej. Dzięki porozumieniu z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej jesteśmy w stanie jeszcze lepiej poznać oczekiwania studentów i skorelować je z potrzebami pracodawców z sektora e-mobilności – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Dzięki porozumieniu możliwe będzie również organizowanie wspólnych seminariów, sympozjów, szkoleń i konferencji naukowo-technicznych oraz włączenie Wydziału w projekty pilotażowe realizowane przez PSPA z podmiotami branżowymi. Dokument o stałej współpracy badawczo-rozwojowej i dydaktycznej podpisali prof. dr hab. Inż. Jacek Pielecha, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Maciej Mazur, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Polecamy

Kolejny rekordowy rok na rynku pojazdów elektrycznych

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: