Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

KSSE i PSPA razem na rzecz zrównoważonego transportu

Nawet 5% PKB Polski może generować branża elektromobilności do 2035 r. Wsparcie rozwoju potencjału polskiego przemysłu w obszarze e-mobility to kluczowy cel współpracy nawiązanej pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE) oraz PSPA. Współpraca obejmie również m.in. partnerstwo merytoryczne oraz wspólne działania na rzecz przystosowania kadry pracowniczej do nowych trendów na rynku motoryzacyjnym.

Branża automotive stanowi kluczowy filar polskiej gospodarki. Odpowiada za 8% PKB i 13,5% rocznego eksportu. W sektorze motoryzacyjnym w Polsce zatrudnienie znajduje 490 tys. osób, czyli 7,6% ogółu pracowników w obrzarze przemysłu. Motorem napędowym branży są dostawcy części. Polska zajmuje 10. miejsce na liście największych eksporterów podzespołów na świecie z wartością eksportu na poziomie 12,3 mld dolarów.

W najbliższych latach sektor motoryzacji czekają jednak rewolucyjne zmiany związane z rozwojem elektromobilności i przejściem na pojazdy zeroemisyjne. Suma globalnych inwestycji w obszarze zeroemisyjnego transportu szacowana jest na kwotę 53 bln USD do 2050 r. Rozwój i większa dostępność technologii, nowe regulacje prawne, gigantyczne inwestycje, masowa elektryfikacja flot, a także coraz większa świadomość i budowa wartości firm w oparciu o zrównoważony rozwój, stworzą zupełnie nowe perspektywy biznesowe. W celu wsparcia transformacji polskiej branży motoryzacyjnej w kierunku zeroemisyjnym Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) oraz PSPA ogłosiły podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023 nawiązanie współpracy.

– Wobec globalnych zmian polegających na odchodzeniu od napędów konwencjonalnych na rzecz elektrycznych musimy sprawić, że sektor motoryzacyjny utrzyma silną pozycję w krajowej gospodarce, a Polska w branży automotive stanie się nową potęgą gospodarczą Europy. Wg prognoz PSPA udział elektromobilności w polskim PKB może wzrosnąć do nawet 5% w 2035 r. Aby tak się stało, konieczne jest wdrożenie instrumentów wspierających transformację. W przeciwnym wypadku grozi nam wykluczenie z europejskiego łańcucha dostaw, redukcja zatrudnienia oraz spadek PKB. Od decyzji podjętych w najbliższym czasie zależeć będzie, czy na drodze do neutralności klimatycznej Europy, Polska znajdzie się wśród liderów gospodarczych regionu, czy też pozostanie biernym obserwatorem zmian zachodzących w innych państwach członkowskich – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

 

 

Na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej realizowany jest cały szereg inwestycji z obszaru elektromobilności. Wśród nich można wymienić powstającą fabrykę marki Izera, czy też zakłady FCA Poland, produkujące m.in. samochody z napędem elektrycznym. W Strefie inwestuje również koncern SK Innovation, dostarczający separatory baterii wykorzystywanych w pojazdach zeroemisyjnych.

Umowa podpisana pomiędzy PSPA a KSSE zakłada wsparcie działań badawczo-rozwojowych, wdrażania nowych technologii, napływu kolejnych inwestycji (m.in. budowy nowych zakładów produkcyjnych baterii litowo-jonowych czy fabryk pojazdów), jak również przyspieszenie elektryfikacji floty samochodów w Polsce.

– E-rewolucja wchodzi w etap przyspieszonego rozwoju a naszą rolą jest – dotrzymywanie jej kroku. 60% inwestycji na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to firmy z sektora motoryzacyjnego. Z inicjatywy KSSE od dekady działa klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, który powstał na rzecz ciągłego rozwoju przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej oraz procesów zaawansowanej technologii, w tym właśnie z obszaru elektromobilności. Strefa wykorzystuje również swoją bazę międzynarodowych przedsiębiorstw, aby wspierać dzielenie się wiedzą z lokalną przedsiębiorczością w obszarze gospodarki zeroemisyjnej oraz przemysłu, a poprzez inicjatywy takie jak Digital Innovation Hub Silesia Smart Systems, chcemy przygotować przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, zrównoważonego transportu czy energetyki do transformacji – informuje dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu KSSE S.A.

Podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023 Janusz Michałek, Prezes KSSE, został jednym z sygnatariuszy „Siódemki dla elektromobilności” – adresowanego do administracji publicznej apelu polskiej branży e-mobility o powzięcie pilnych działań, które umożliwią wykorzystanie historycznej szansy, przed którą stoi Polska w związku z transformacją sektora transportu w kierunku zeroemisyjnym. Realizacja postulatów zawartych w „Siódemce” przyczyni się do przekształcenia Polski w wiodący hub produkcyjny elektromobilności, zwiększenia inwestycji w badania i rozwój, wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i transportowych, kształcenia wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju krajowego rynku zeroemisyjnego transportu.

Polecamy

KNM 2023: 10 wniosków dla sektora zrównoważonego transportu

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: