Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Badanie EV 1000. Ile faktycznie kosztuje eksploatacja samochodu elektrycznego?

Średni koszt podróży elektrykiem w Polsce wynosi 23 zł na 100 km. Kierowcy, którzy ładują się tylko w domu (58%), płacą za energię od 12 do 15 złotych na 100 km. Przeciętnie, w ciągu roku użytkownicy samochodów elektrycznych pokonują średnio między 15 a 20 tys. km, czyli tyle samo co kierowcy samochodów konwencjonalnych – to wybrane wnioski wielkiego badania opinii użytkowników samochodów elektrycznych, przygotowanego przez EV Klub Polska, w ramach którego pozyskano dane od niemal 1000 realnych użytkowników EV.

W „Wielkim badaniu opinii użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce 2023 – EV1000”, udział wzięło 965 respondentów, którzy odpowiedzieli na 104 pytania. W trakcie 138 dni zebrano dane od właścicieli 66 różnych modeli samochodów, 30 marek i 15 ogólnodostępnych operatorów stacji ładowania. Łącznie analizie poddano 322 793 danych, co pozwoliło na uzyskanie kompleksowej oceny na temat preferencji i nawyków użytkowników w kwestiach m.in. takich jak: użytkowanie EV na co dzień, ocena infrastruktury do ładowania, ocena marek, modeli, serwisów czy poziomu wiedzy sprzedawców poszczególnych marek.

– Dane od respondentów ukazują nam kluczowe informacje na temat korzystania z pojazdów elektrycznych w Polsce. Poza faktem, że łącznie przejechano nimi ponad 36 milionów kilometrów, to zdecydowana większość użytkowników (60%) zamieszkuje w budynkach jednorodzinnych, w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 500 tys. Swoje codzienne podróże odbywają po mieście (58%) ograniczając koszty nie tylko na ładowaniu w domu, ale też generując oszczędności na poziomie 89 zł dziennie parkując w strefie płatnego parkowania – mówi Łukasz Lewandowski, Prezes EV Klub Polska.

Ile kosztuje ładowanie BEV w domu?

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu, to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, przynoszące duże korzyści finansowe użytkownikom EV. Koszt przejechania 100 km, może się jednak różnic w zależności od wybranej taryfy energetycznej, dlatego w ramach badania zapytano nie tylko o same koszty, ale również o taryfy, z których korzystają użytkownicy. W efekcie 46% respondentów korzysta z wariantu G11, 17% z G12, 23% z G12w, a 14% z innych taryf.

– W związku z tegorocznym zamrożeniem cen oraz wprowadzanymi limitami zużycia energii, koszt przejechania 100 km w zależności od wybranej taryfy różni się o kilka złotych. W przypadku najbardziej popularnej taryfy (G11) jest to 14,94 zł. Z kolei dla G12 ten koszt to 14,57 zł. Najtańszymi opcjami jest posiadanie wariantu G12n oraz G12w, gdzie cena za pokonanie 100 km wynosi odpowiednio 12,39 zł i 13,83 zł. Uwzględniając stawki wszystkich użytkowników mających możliwość ładowania się w domu, średni koszt przejechania 100 km w takim przypadku wynosi 14,33 zł – wskazuje Łukasz Lewandowski.

Ile kosztuje ładowanie BEV w trasie?

W ciągu roku użytkownicy samochodów elektrycznych pokonują średnio między 15 a 20 tys. km. Przy czym 52% przebiegu stanowi jazda po mieście, a pozostałe 48% pokonywanych przez nich kilometrów jest poza obszarem miejskim. Jak wynika z zebranych danych, średni koszt przejechania 100 km przy uwzględnieniu szybkiego ładowania prądem stałym (DC), to 50,38 zł. Statystycznie z takich stacji użytkownicy w ciągu roku korzystają ok. 48 razy.

345 zł miesięcznie

W zależności od źródła uzupełniania energii koszty eksploatacji samochodu elektrycznego mogą się znacząco różnic. Jak wynika jednak z badania, po uwzględnianiu średniego miksu wykorzystania źródeł prądu przemiennego (AC) i stałego (DC) oraz faktycznych kosztów kWh ponoszonych przez użytkowników, pokonanie 100 km pojazdem elektrycznym w Polsce to koszt ok. 23 zł. Uwzględniając przy tym średnie miesięczne przebiegi, kierowcy EV wydają miesięcznie średnio 345 zł na zakup energii elektrycznej.

– Przy określeniu średnich kosztów ładowania kluczowe jest źródło energii, z którego korzystamy. Badanie ujawniło, że 58% sesji ładowania odbywa się w domu, a kolejne 16% na trasie z użyciem prądu stałego. Dodatkowo, 9% sesji odbywa się w miejscu pracy, 8% w mieście z użyciem prądu przemiennego, 5% w mieście z użyciem prądu stałego, a 3% w innych lokalizacjach. Co ciekawe sesje ładowania AC na trasie stanowią 2% – wylicza Albert Kania, Senior New Mobility Manager PSPA.

Warto zaznaczyć, że 41% respondentów ładuje swoje pojazdy zaledwie 1-2 razy w tygodniu, 17% codziennie, a 26% 3-4 razy w tygodniu. Częste ładowanie to efekt pokonywanych dystansów. 18% respondentów wskazało, że dziennie przejeżdża między 51 a 75 km. 17% pytanych wskazało natomiast na przedziały 41-50 oraz 76-100 km.

Warto również podkreślić, że niemal co drugi właściciel samochodu elektrycznego, który ma możliwość ładowania w domu, korzysta z wallboxa (46%), co potwierdza rosnące zainteresowanie bardziej zaawansowanymi formami ładowania. Analizując lokalizację respondentów, badanie uwzględniło różnorodność ich miejsc zamieszkania – od mniejszych miejscowości do 20 tys. mieszkańców (29% respondentów) do dużych aglomeracji powyżej 500 tys. mieszkańców (28% badanych).

Wspomniane dane i wiele innych cennych informacji na temat preferencji elektromobilnych kierowców zostaną przedstawione w pełnej wersji kompleksowego raportu „Wielkie badanie opinii użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce 2023 – EV1000“, którego premiera planowana jest na I kwartał 2024 r. Partnerem strategicznym opracowania jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Więcej o EV Klub Polska na stronie:

EVklub.pl

 

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: