Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

eLiderki Nowej Mobilności – OTOMOTO i PSPA wspierają aktywizację kobiet w motoryzacji

W przemyśle motoryzacyjnym zaledwie 20% zatrudnionych stanowią kobiety. OTOMOTO i PSPA uruchamiają program wspierający rozwój kompetencji i aktywność zawodową kobiet w sektorze nowej mobilności. Kandydatki mogą liczyć na preferencyjne warunki uczestnictwa w II edycji Studiów Podyplomowych „Nowa Mobilność” na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Sektor motoryzacyjny oraz transportowy w Unii Europejskiej jest dominowany przez mężczyzn. Grupa kobiet, stanowiąca ponad połowę światowej populacji, jest w nich niedoreprezentowana, odpowiadając odpowiednio za 20% i 22% zatrudnionych. To może się zmienić w najbliższych latach, dzięki rozwojowi nowej mobilności.

– Jak wynika z raportu PSPA i BCG „Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce?”, liczba zatrudnionych w sektorze transportu w Polsce może wzrosnąć do 2030 r. o 6 tysięcy. Jest to szansa, by dysproporcja zatrudnienia pomiędzy kobietami i mężczyznami została zniwelowana – podkreśla Agata Wiśniewska-Mazur, Zastępczyni Dyrektora Rozwoju PSPA.

W ramach działań na rzecz kształcenia przyszłych kadr OTOMOTO wraz z PSPA postanowiły uruchomić program wsparcia kobiet w sektorze nowej mobilności o nazwie „eLiderki”. Kandydatki zainteresowane uczestnictwem w II edycji Studiów Podyplomowych „Nowa Mobilność”, otrzymają rabat w wysokości 3 tys. zł, stanowiący jedną czwartą czesnego.

– Nowa technologia wymaga nowych kompetencji, czasem też nowych zawodów. Potrzebujemy nie tylko odpowiednio wyspecjalizowanych mechaników, ale także managerów, którzy będą podejmować decyzje kluczowe dla dalszego rozwoju elektromobilności. Jako OTOMOTO z pełnym przekonaniem wspieramy kształcenie kadr na kierunku “Nowa Mobilność”, a osobiście bardzo się cieszę, że jednocześnie mamy szansę realnie wesprzeć aktywizację kobiet w sektorze motoryzacji – mówi Agnieszka Czajka, general manager OTOMOTO.

Studia Podyplomowe „Nowa Mobilność” skierowane są m.in. do kadry zarządzającej, specjalistów firm i instytucji budujących kompetencje w przedmiotowym obszarze. Składają się z 2 semestrów, 12 zjazdów, 30 przedmiotów oraz 240 godzin merytorycznej wiedzy. Dzięki nowoczesnemu podejściu do procesu dydaktycznego absolwentkom i absolwentom zapewnia się unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy związanej z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych, infrastrukturą ładowania, rozwojem zeroemisyjnych technologii, w tym wodorowych, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi oddziałującymi na rynek zrównoważonego transportu. W realizację programu zaangażowanych jest 54 wykładowców m.in. z Międzywydziałowej Kadry Politechniki Warszawskiej, a także 45 praktyków sektora biznesu.

– Obserwujemy, w jaki sposób nowe technologie rewolucjonizują sektor motoryzacyjny. Naszym priorytetem jest skuteczne wspieranie tego dynamicznego procesu. Kluczowym elementem jest właściwa edukacja przyszłych specjalistów. Studia podyplomowe „Nowa Mobilność” zostały zaprojektowane, aby efektywnie odpowiadać na te nowe wyzwania. Naszym celem jest, aby absolwentki kierunku były beneficjentkami zachodzących zmian i aby z każdym rokiem ich liczba była większa – podkreśla Agata Wiśniewska-Mazur.

Liczba miejsc w ramach programu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy już dzisiaj do aplikowania wszystkie zainteresowane uczestniczki!

Aplikuj tutaj

Więcej o studiach podyplomowych Nowa Mobilność na stronie: Nowamobilnosc.pl

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: