Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Branża elektromobilności wspiera merytorycznie Państwową Straż Pożarną

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy merytorycznej Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych opracowała i zatwierdziła najnowsze „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami z napędem elektrycznym oraz hybrydowym”. Przeprowadzone zostały szerokie konsultacje treści zasad oraz zaproponowanych rozwiązań przez doświadczony zespół specjalistów z sektora motoryzacyjnego oraz infrastrukturalnego.

Dokument ma na celu usystematyzowanie najbardziej aktualnego stanu wiedzy na temat postępowania ratowniczego z samochodami z napędem elektrycznym bądź hybrydowym. Standardowe zasady postępowania mają być wsparciem dla służb przeprowadzających czynności w terenie.

Najnowszy dokument podkreśla m.in. istotę odpowiedniego rozpoznania i korzystania z kart ratowniczych pojazdów oraz poszerza wiedzę nt. najnowszych rozwiązań stosowanych przez producentów, które mają ułatwić prowadzenie działań i rozpoznanie samochodu.

Zatwierdzenie dokumentu nastąpiło 25.05.2023 r. i tym samym oficjalnie zastąpiło poprzednią wersję zasad, które obowiązywały od 2020 r. Dynamicznie rozwijające się technologie zeroemisyjnego transportu będą z pewnością prowadziły do kolejnych aktualizacji obecnie przedstawionych koncepcji działań ratowniczych.

Przeprowadzone konsultacje są elementem szerokiej współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) na rzecz bezpieczeństwa pożarowego pojazdów elektrycznych. PSPA kontynuuje merytoryczne wsparcie KG PSPS w zakresie m.in. wymagań przeciwpożarowych dla infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych oraz garażowania tego typu pojazdów w obiektach budowlanych, przy bieżących zapytaniach w zakresie operacyjnym, dotyczących procedur, zasad ratowniczych, rozwiązań technicznych. Trwają także prace nad szkoleniami o wymiarze ogólnopolskim, lokalnym oraz branżowym z zakresu bezpieczeństwa związanego z pojazdami elektrycznymi.

Zachęcamy do zapoznania się z oryginalnym dokumentem dostępnym tutaj

Zobacz również

Branża elektromobilności rozpoczyna współpracę z Państwową Strażą Pożarną

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: