Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Ładowanie „elektryków” największym wyzwaniem na najbliższe lata

W ciągu zaledwie 3 lat ponad dwukrotnie w zwiększyła się liczba samochodów elektrycznych przypadających na 1 punkt ładowania w Polsce. Jeżeli elektromobilność ma się rozwinąć na masową skalę, rozbudowa infrastruktury musi przyspieszyć. O tym, jak osiągnąć ten cel będą rozmawiać międzynarodowi eksperci podczas Kongresu Nowej Mobilności 2022, który odbędzie się w dniach 12-14 września w Łodzi.

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet regulacyjny „Fit for 55” stawiając w ten sposób kolejny ważny krok w kierunku ambitnej dekarbonizacji gospodarki i dążenia do neutralności gospodarczej. Dla transportu drogowego i elektromobilności jednym z najistotniejszych aspektów pakietu to rozporządzenie o wdrożeniu infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), które jest krokiem milowych w rozwoju zeroemisyjnego transportu drogowego, z dużym naciskiem na elektromobilność.

– Ogromnym wyzwaniem jest odpowiedź na potrzeby tak szybko rozwijającego się rynku samochodów elektrycznych (621% w latach 2018-2021). Eleport od ponad 6 lat rozwija sieć ładowania w wielu krajach i korzysta z najlepszych praktyk, aby budować publiczne stacje ładowania odpowiadające potrzebom rynku w zakresie szybkości ładowania i optymalnego umiejscowienia stacji ładowania – powiedział Janusz Grądzki, CEO Eleport w Polsce. – Plan rozwoju sieci ładowania jest niezbędnym elementem rozwoju całej elektromobilności. Raport Polish EV Outlook z 2022 r. przedstawił wzrost stacji publicznych z 1,8 tys. w 2019 roku, do 5,5 tys. w 2022 r. (200% więcej) oraz plan na 2025 r. 41,9 tys. stacji ładowania pojazdów elektrycznych powinniśmy mieć w Polsce za 3 lata. To jest ogromne wyzwanie dla nas jako dla Eleport, ale również naszych partnerów z branży. Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie zbudować na tyle rozbudowaną sieć ładowania w Polsce, dzięki czemu rozwój elektromobilności będzie jeszcze szybszy! Sieć ładowania rozwijamy również w krajach nadbałtyckich, w Czechach i na Słowacji. Dzięki budowie infrastruktury w oparciu o sprawdzone rozwiązania oraz własnemu oprogramowaniu, jesteśmy w stanie zapewnić holistyczne rozwiązania dla wielu segmentów rynku – dodał Janusz Grądzki.

Ambicje AFIR widać wyraźnie w zestawieniu krajowej elektromobilności i infrastruktury ładowania. Polska ma w tym momencie 52 881 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym, w tym 24 748 bateryjnych EV oraz 2293 ogólnodostępnych stacji ładowania EV – wynika z Licznika Elektromobilności przygotowywanego przez PZPM i PSPA. Moc zainstalowana w ramach ogólnodostępnej infrastruktury ładowania AC i DC, to 77 MW. Sieć bazowa w ramach TEN-T ma w Polsce 7501 km. Tylko 11% infrastruktury znajduje się w obrębie tej sieci.

– Fakt, że mamy do czynienia z rozporządzeniem ma bezpośrednią implementację i powoduje, że cele w nim zawarte są bezwzględnie wiążące dla Państw Członkowskich. AFIR będzie wymagał wielkiego wysiłku i nakładów od wszystkich podmiotów w ramach łańcucha wartości elektromobilności i decydentów. Dla przykładu, mamy obecnie 77 MW mocy bazowej w sieci ładowania EV, a przy nawet najmniej ambitnej wersji proponowanych przepisów będziemy dla pojazdów osobowych potrzebowali 435,8 MW. Należy też zaznaczyć, że moc ta powinna w myśl całego pakietu Fit for 55 i kierunku myślenia UE, być oparta na OZE, czyli odnawialnych źródłach energii – powiedział Aleksander Rajch, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Według prognoz PSPA zapotrzebowanie przyrostu mocy bazowej w polskiej sieci na 2025 r., na podstawie najbardziej ambitnej wersji AFIR, musi zwiększyć się do poziomu 762,2 MW uwzględniając tylko pojazdy typu BEV (wraz z PHEV byłoby to 1166,7 MW). W zakresie stacji ładowania, obecnie najbardziej ambitne rozważania dotyczące AFIRu wskazują na obowiązek uruchomienia 379 stacji ładowania dla pojazdów lekkich dostawczych i ciężkich (obecnie jest 211) w ramach TEN-T, ale o mocy 406 MW w 2025 r. przy obecnej 19,7 MW w tym samym segmencie.

– Wyzwania dotyczące rozbudowy infrastruktury już teraz są ambitne. Jeszcze dwa-trzy lata temu prognozowano, że w 2022 r. liczba pojazdów przypadającą na jedną ładowarkę będzie wynosić 11. Realizacja i szybki rozwój tego segmentu jasno wskazuje, że ta liczba zwiększyła się do ponad 20 już teraz, a w przyszłości będzie tylko rosła. W efekcie można wprost mówić, że infrastruktura ładowania pojazdów zaczyna nie nadążać za tempem sprzedaży zeroemisyjnych samochodów. Z tego względu podczas Kongresu Nowej Mobilności rynkowi eksperci poszukają odpowiedzi na pytania związane z infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych. Będzie to też niepowtarzalna okazja na zaprezentowanie najlepszych praktyk z krajów, w których infrastruktura rozwija się znacznie szybciej niż w Polsce – podkreślił Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

W sumie podczas KNM obędzie się 11 dedykowanych wydarzeń poświęconych przedmiotowej kwestii, w tym premiera raportu: „Bariery rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce”, w którym zaprezentowany zostanie opracowany przez PSPA i partnerów projekt rozwiązań legislacyjnych odnoszących się do kluczowych barier rozwoju infrastruktury w Polsce. Nie zabraknie też studium przypadku: „Jak skutecznie rozwijać infrastrukturę ładowania w aglomeracjach?”, czy warsztatów tematycznych: „Jak przyspieszyć rozwój szybkiej i ultraszybkiej infrastruktury ładowania”. Zwieńczeniem tematów związanych z infrastrukturą będzie Komitet merytoryczny ds. Operatorów Ogólnodostępnych Stacji Ładowania PSPA.

Kongres Nowej Mobilności odbędzie się w dniach 12-14 września 2022 r. w Łodzi.

Szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie: Program KNM 2022

Zobacz również:

Elektromobilność w Polsce. Co dalej?

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: