Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

KNM2022: W dobie wyzwań Polska powinna postawić na innowacje

Wzrost kompetencji branży elektromobilności i inwestycje w nowoczesne technologie mogą stymulować rozwój gospodarki mimo wzrostu cen surowców i energii – wynika z I dnia Kongresu Nowej Mobilności 2022, największej konferencji sektora e-mobility w Europie Środkowo-Wschodniej.

W dniach 12 do 14 września łódzkie EC1 stało się europejskim centrum nowej mobilności. W KNM2022, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Miasto Łódź, wzięło udział ponad 1500 interesariuszy z całego łańcucha wartości e-mobility: przedstawiciele instytucji unijnych, administracji centralnej, samorządów, branży, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych. Tematem wiodącym pierwszego dnia wydarzenia była przyszłość sektora transportu w kontekście licznych wyzwań gospodarczych i geopolitycznych.

– Wiemy, że Polska to silny gracz w zakresie rynku elektromobilności. Dlatego warto wspierać tę branżę. Nie zapominajmy o wiodącej roli Polski w produkcji autobusów elektrycznych i baterii litowo-jonowych. Wkład holenderski może jeszcze zwiększyć potencjał polskiego przemysłu w dziedzinie e-mobility. Rozwój tego sektora wymaga jednak zacieśnienia współpracy pomiędzy wiodącymi interesariuszami i cieszę się, że PSPA poświęca tak wiele miejsca tej kwestii podczas Kongresu Nowej Mobilności – powiedziała Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów.

– Izrael dysponuje dziś silną i stabilną gospodarką, która wyszła z ostatniego kryzysu ekonomicznego z sukcesem. Obecnie odnotowujemy stabilny wzrost, niską inflację i niskie bezrobocie. Naszą dumą jest wysoki poziom w inwestycje i badania. W naszym kraju funkcjonuje 9 tys. start-upów, to najwyższa liczba na świecie. Władze Izraela zrozumiały, że ogromną role w rozwoju kraju odgrywa sektor prywatny, dotyczy to również obszaru nowej mobilności. Dzięki wymianie wiedzy, możemy tworzyć lepszą przyszłość – powiedział Yakov Livne, Ambasador Izraela.

Deklaracje woli wsparcia sektora e-mobility popłynęły ze strony administracji centralnej. Polska pozostaje atrakcyjnym miejscem dla lokowania nowych inwestycji. W portfelu PAIH znajduje się obecnie 21 projektów z branży elektromobilności.

Innowacyjność to jeden z głównych kierunków rozwojowych również w polskich miastach. Tę kwestię akcentowali włodarze samorządów uczestniczący w Debacie Prezydenckiej „Koalicja Miast na rzecz rozwoju Stref Czystego Transportu”. W dyskusji wzięli udział: Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi, Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupsk, Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa, Kazimierz Karolczak, Przewodniczący, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Mirosław Kozłowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola. Debatę moderował Tomasz Fijołek, Dyrektor Unii Metropolii Polskich. Uczestnicy podkreślali, że w celu poprawy życia mieszkańców inwestują w zeroemisyjny, zbiorowy transport publiczny, infrastrukturę ładowania, nowoczesne systemy parkowania oparte na AI, czy systemy ITS ułatwiające zarządzanie ruchem.

Wiele miejsca podczas debat na KNM2022 poświęcono autobusom elektrycznym, które są jednym z najważniejszych produktów eksportowych polskiego sektora elektromobilności. Polskie fabryki dostarczają dla sektora zeroemisyjnego transportu publicznego nie tylko e-busy, ale również zelektryfikowane układy napędowe, litowo-jonowe akumulatory trakcyjne oraz stacje ładowania. W Polsce – w zakładzie w Starachowicach – jest produkowany m.in. całkowicie elektryczny autobus MAN Lion`s City 18, którego premiera odbyła się podczas Kongresu Nowej Mobilności 2022.

– W latach 2017-2021 r. z naszych fabryk na inne rynki UE trafiło w sumie 1 937 autobusów elektrycznych. To prawie 1/3 wszystkich e-busów wyeksportowanych z Unii Europejskiej. Sumaryczna wartość polskiego eksportu z tego sektora w latach to ponad 750 mln EUR, czyli niemal 40% łącznej wartości eksportu e-busów z państw członkowskich. Stymulatorem zdolności eksportowych polskich firm jest wysoki popyt na rynku krajowym. Konkurencja jest jednak coraz większa i utrzymanie wiodącej pozycji w tym sektorze wymaga m.in. kontynuacji programu subsydiów dla samorządów – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Elektromobilność to szansa na rozwój nie tylko dla przemysłu, ale również branży usług, w tym TSL. Wymiana pojazdów na elektryczne może przynieść liczne korzyści – zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Elektryfikacja dużej floty jest jednak złożonym procesem wymagającym kompleksowego planowania. Kwestią kluczową w tym obszarze jest m.in. wybór najbardziej optymalnych form finansowania. Daniel Trzaskowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Flotowej, Volkswagen Financial Services, podkreślił, że przed nabyciem samochodów elektrycznych koniczne jest wykonanie analizy użytkowej floty oraz audyt pod kątem ładowania pojazdów: jego celem jest ustalenie możliwości instalacji prywatnych ładowarek w biurze lub domach pracowników. Robert Antczak, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska wskazał, że głównym czynnikiem przekonującym do elektromobilności jest rachunek ekonomiczny. Raty leasingu, uwzględniające dotacje z programu „Mój elektryk oraz niższe koszty serwisu i eksploatacji przekładają się na korzystny bilans TCO i sprawiają, że samochody elektryczne mogą okazać się bardziej opłacalne niż spalinowe. Podczas KNM2022 wielokrotnie podkreślano potencjał biznesowy, którym dysponuje branża usług ładowania. Jak powiedział Richard Campion, Head of European Acceptance, Visa, rozwój tego sektora wymaga jednak pokonania szeregu barier, w tym zdecydowanego uproszczenia i zuniwersalizowania zasad płatności. Visa pracuje nad innowacyjnym rozwiązaniem w tym zakresie – Plug and Charge – jednak pod kątem jego popularyzacji konieczne jest wdrożenie odpowiednich zmian regulacyjnych. Raul Potisepp, CEO, Eleport, na przykładzie państw bałtyckich podkreślił kluczową rolę wzrostu świadomości społecznej dla upowszechniania nowatorskich rozwiązań. W Estonii zainicjowano ogólnokrajową kampanię informacyjną, dzięki której ludzie mogli dowiedzieć się m.in., że nowoczesna infrastruktura pozwala na pokonywanie samochodami elektrycznymi w sposób zeroemisyjny coraz dłuższych dystansów na jednym ładowaniu.

Przed nami drugi dzień KNM2022

13 września, drugi dzień Kongresu Nowej Mobilności, ponownie zainauguruje Maroš Šefčovič, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Tematem przewodnim konferencji będą dwa kluczowe filary rynku elektromobilności: sektor bateryjny oraz infrastruktura ładowania.

– W dyskusjach i prelekcjach o tym, jak zwiększyć potencjał Polski w sektorze akumulatorów li-ion, podwyższyć kompetencje kadr w tym obszarze, czy też rozwijać potencjał w zakresie recyklingu i reusingu, wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, przemysłu, podmiotów wspierających biznes, świata nauki, firm doradczych oraz organizacji pozarządowych. Z kolei debaty z udziałem czołowych operatorów będą dotyczyć m.in. najważniejszych wyzwań sektora infrastruktury ładowania (takich jak np. bariery systemowe, projektowane rozporządzenie AFIR czy roaming) oraz biznesowych i technologicznych kierunków rozwoju tej branży – powiedział Aleksander Rajch, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych PSPA.

Przedmiotem dyskusji będzie również m.in. rola OZE w segmencie e-mobility, strefy czystego transportu, technologia jazdy autonomicznej, bezpieczeństwo pożarowe samochodów elektrycznych oraz strategia rozwoju nowej mobilności. Podczas drugiego dnia KNM2022 odbędą się także posiedzenia komitetów merytorycznych PSPA (ds. Logistyki i Transportu, ds. Ogólnodostępnych Stacji Ładowania, ds. Nowej Mobilności oraz Komitetu Bateryjnego). Wydarzenie zwieńczy rozdanie nagród „e-MObility Media Awards”, które zostaną przyznane dziennikarzom i redakcjom najbardziej zaangażowanym w rzetelne informowanie o elektromobilności.


Kongres Nowej Mobilności 2022, największa i najważniejsza w Polsce konferencja branżowa w całości poświęcony elektromobilności, to miejsce wymiany idei i wiedzy eksperckiej na najwyższym poziomie merytorycznym. W dniach 12-14 września w Łodzi spotkali się kluczowi interesariusze całego łańcucha wartości zeroemisyjnego transportu, osoby zawodowo związane z rynkiem e-mobility w Polsce i Europie. Producenci pojazdów, firmy technologiczne i infrastrukturalne, koncerny energetyczne i paliwowe, operatorzy transportowi, rozwijające się startupy i decydenci omawiają wprowadzane na rynek technologie, a także identyfikują modele biznesowe oraz partnerstwa, gwarantujące realizację nowych projektów mobilnościowych. Wszystko po to, aby zmniejszyć emisje z sektora transportu w Polsce oraz umożliwić bezpieczny i zrównoważony przepływ ludzi, towarów i usług.

Szczegółowy program Kongresu Nowej Mobilności znajduje się na stronie: Program KNM2022

Więcej informacji dostępne jest na stronie Kongresu: Kongresnowejmobilnosci.pl

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: