Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Dialog branżowy na temat rozwoju infrastruktury ładowania na sieci TEN-T

W ramach opracowywanego przez PSPA projektu optymalnego rozmieszczenia infrastruktury ładowania dla pojazdów lekkich oraz ciężarowych przy drogach w korytarzu sieci bazowej TEN-T, zleconego organizacji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w siedzibie PSPA odbyło się spotkanie warsztatowe branży elektromobilności.

W spotkaniu, które zorganizowano 11 października br. udział wzięli przedstawiciele resortu klimatu i środowiska, a także infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz indywidualnie operatorzy sieci dystrybucyjnych. Obecni byli także wiodący interesariusze rynku pojazdów elektrycznych, w tym operatorzy stacji ładowania, producenci pojazdów, instytucje finansowe oraz firmy transportowe i logistyczne.

– Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem w zakresie transformacji sektora transportu drogowego oraz rozwoju dedykowanej mu infrastruktury ładowania. W kontekście negocjowanego pakietu „Fit for 55”, w którego skład wchodzi rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące wdrożenia infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), już dziś musimy zacząć dialog ukierunkowany na dostosowaniu polskiego rynku do nadchodzących zmian – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor zarządzający PSPA. – Do 2030 r. na polskiej sieci TEN-T powinno stanąć co najmniej 453 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zgodnie z założeniami projektowanego rozporządzenia, odległość pomiędzy hubami ładowania nie powinna przekraczać 60 kilometrów.

Podczas spotkania dyskutowano o scenariuszach optymalnego rozmieszczenia infrastruktury ładowania na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP), znajdujących się przy drogach należących do bazowej Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), zgodnie z wymaganiami AFIR. Branża wyraziła zaniepokojenie licznymi barierami rozwoju sektora infrastrukturalnego w kontekście sprostania wymaganiom określonym w rozporządzeniu AFIR, zakładającym wzrost mocy zainstalowanej sieci ogólnodostępnej infrastruktury ładowania na sieci TEN-T do poziomu co najmniej 65 MW w 2025 r. oraz do ponad 700 MW w roku 2035. Wątpliwości dotyczyły głównie długotrwałej ścieżki przyłączeniowej stacji ładowania do sieci czy też braku przygotowania infrastruktury energetycznej przy autostradach oraz drogach szybkiego ruchu w pobliżu Miejsc Obsługi Podróżnych.

W ramach spotkania zaprezentowano także raport PSPA „eHDV Infrastructure Lab. Raport wykonalności”, poświęcony elektryfikacji sektora ciężkiego transportu drogowego w Polsce oraz rozbudowie dedykowanej mu infrastruktury ładowania.

– Projekt eHDV to pilotaż polegający na uruchomieniu w Polsce sieci stacji ładowania dedykowanych dla samochodów ciężarowych, angażujący podmioty z całego łańcucha. Zaprezentowany raport, jak i dedykowana strona internetowa www.ehdv.eu, stanowią platformę umożliwiającą budowę i dystrybucję wiedzy w tym obszarze. Gorąco zachęcamy do śledzenia projektu – mówi Piotr Ziółkowski, koordynator inicjatywy eHDV w PSPA.

Premiera „eHDV Infrastructure Lab. Raport wykonalności” odbędzie się w środę 19 października br. na stronie: eHDV.eu

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: