Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku [RAPORT]

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) zaprezentowało nowy raport, który w przejrzysty i prosty sposób wyjaśnia jak krok po kroku wykonać procedurę odbioru stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Celem tego kompleksowego opracowania jest ułatwienie i przyspieszenie wdrażania infrastruktury dla EV w Polsce. Raport powstał we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT).

Dane płynące z Licznika Elektromobilności, stworzonego przez PSPA oraz PZPM, jednoznacznie wskazują, że równolegle z dynamicznym rozwojem floty pojazdów z napędem elektrycznym tworzona jest infrastruktura ich ładowania. Pod koniec kwietnia 2022 roku w Polsce funkcjonowało 2166 ogólnodostępnych ładowarek (4217 punktów). 29% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W kwietniu uruchomiono 53 nowe, ogólnodostępne stacje ładowania (99 punktów).

Wpływ na tempo rozbudowy infrastruktury dla EV mają w głównej mierze polskie przepisy. Ich pierwotna wersja powstała w 2019 roku. Mowa o rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury drogowej transportu publicznego, będące jednym z aktów wykonawczych Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Znowelizowana wersja ustawy, która weszła w życie 24 grudnia 2021 roku wprowadza szereg zmian, które uwzględniono w najnowszej wersji przewodnika pt. “Procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku”, przygotowanego przez PSPA i Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Dzięki współpracy z PSPA powstał kolejny projekt, dzięki któremu operatorzy mogą w prosty i przyjazny sposób poznać procedurę odbioru stacji krok po kroku. Cieszę się, że UDT uczestniczy w inicjatywach, które wspierają rozwój elektromobilności w Polsce i jednocześnie promują w branży wysokie standardy bezpieczeństwa – podkreśla Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Przewodnik, w przystępnej i infograficznej formie, opisuje zasady odbioru ładowarek wymienione w ministerialnym akcie prawnym. Przedstawia także przepisy regulujące m.in. rodzaje badań, jakim podlegają stacje ładowania i punkty ładowania oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez UDT. Zgodnie z rozporządzeniem UDT ma do 30 dni na przeprowadzenie badania. Jednak dzięki optymalizacji procesów wewnętrznych, statystycznie w 2021 roku było to 10 dni – 1/3 czasu wynikającego z rozporządzenia.

– Zakres raportu obejmuje również podstawowe informacje na temat właściwego rozporządzenia, dane na temat bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, informacje o wymaganiach i badaniach technicznych, jak również szczegółowy opis procedury odbioru stacji ładowania. Ponadto prezentujemy gotowe do wykorzystania wzory formularzy niezbędnych do realizacji kolejnych etapów omawianych procedur. Mamy nadzieję, że poprzez kompleksowe opisanie postępowania przed UDT i przedstawienie zagadnienia za pomocą przejrzystych infografik, prezentowany raport przyczyni się do ułatwienia rozbudowy infrastruktury ładowania, która stanowi niezbędny element rozwoju elektromobilności – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający z Polskiego Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Raport składa się z informacji podstawowych, zawierających ogólne pojęcia dotyczące infrastruktury ładowania. Ponadto opisuje kwestie związane z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń, w tym wyposażeniem, oznakowaniem, utrzymaniem, pomiarami oraz wyłączeniem z eksploatacji urządzeń ładujących. W raporcie PSPA znajdują także wymagania techniczne odnoszące się m.in. do gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych oraz badań technicznych realizowanych przez UDT w zakresie zasad ich prowadzenia, eksploatacji, opłat czy kompleksowego opisu odbioru. Zwieńczeniem raportu jest komplet 10 załączników dotyczących w/wym. badań.

– Kompleksowy przewodnik skierowany jest przede wszystkim do szerokiego grona odbiorców, zarówno operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania czy podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i potencjalnych inwestorów oraz podmiotów budujących i utrzymujących punkty ładowania dla autobusów. Wierzę, że wiedza w nim przedstawiona ułatwi rozwój sieci EV w Polsce – mówi Filip Opoka, Radca Prawny PSPA, Partner OCTO Legal.

Raport „Procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku” dostępny jest tutaj

Zobacz również:

Ładowarka w bloku? Tak, to możliwe! [RAPORT]

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: