Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Premiera raportu: „Poland Drives E-Mobility”

Do prawie 15% w 2025 r. może wzrosnąć udział pojazdów elektrycznych w sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce. Licząca ponad 20 mln. szt. polska flota dysponuje olbrzymim potencjałem do elektryfikacji, a w związku z projektowanymi regulacjami unijnymi łączna moc stacji ładowania w Polsce w ciągu trzech lat powinna wzrosnąć nawet 15-krotnie. Podczas Kongresu Nowej Mobilności 2022 PSPA zaprezentowało najnowszy raport, w którym przedstawia obszary dające najlepsze perspektywy dla rozwoju elektromobilności na polskim rynku z perspektywy zagranicznych inwestorów.

Opinia: Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych:

„Przedstawiamy raport “Poland Drives E-Mobility”, który opracowaliśmy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie stwarza polski rynek dla firm z holenderskiej branży elektromobilności. Z ponad 50 000 pojazdów elektrycznych i ponad 4400 punktów ładowania Polska wciąż znajduje się w bardzo wczesnej fazie rozwoju zrównoważonego transportu. Ponadto nasz kraj reprezentuje jeden z największych rynków transportu lekkiego i ciężkiego, ze znaczącymi wyzwaniami w tych sektorach. Spośród 30 tys. pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w Polsce w 2021 r., tylko 4 były wyposażone w napęd elektryczny. Sieć i miks energetyczny również stoją w przededniu ogromnych inwestycji i zmian. Elektryfikacji transportu w Polsce sprzyjają jednak wprowadzane instrumenty wsparcia, takie jak mechanizmy subsydiów wdrażane przez polską administrację publiczną. Należy do nich program “Mój Elektryk” o wartości ok. 147 mln euro, przeznaczony na dofinansowanie nabywców samochodów elektrycznych oraz program dotacji o wartości ok. 183 mln euro na infrastrukturę ładowania i tankowania wodoru. Polska dysponuje również bardzo dużym potencjałem produkcyjnym w sektorze e-mobility. Nasz kraj jest wiodącym w Europie dostawcą autobusów elektrycznych oraz baterii litowo-jonowych. Produkujemy również m.in. liczne podzespoły, zelektryfikowane układy napędowe czy stacje ładowania. Polska napędza rynek elektromobilności, ale może to robić efektywniej, dzięki zacieśnieniu współpracy z holenderskimi liderami branży”.

Zobacz również pozostałe publikacje: Raporty PSPA

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: