Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Co 7. samochód sprzedawany w Polsce w 2025 r. może być elektryczny

Do 14,5% wzrośnie w ciągu trzech lat udział pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV) w sprzedaży nowych, osobowych samochodów na polskim rynku – wynika z najnowszej edycji raportu „Polish EV Outlook”, opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). W 2025 r. roczna sprzedaż samochodów zeroemisyjnych w Polsce przekroczy poziom 100 tys. szt.

Drugie wydanie „Polish EV Outlook 2022” na ponad 260 stronach przedstawia aktualny stan oraz prognozy rozwoju polskiego rynku zero- i niskoemisyjnego transportu. Raport zawiera niedostępny w żadnym innym źródle zbiór wiedzy na temat elektromobilności w wymiarze zarówno ogólnokrajowym jak i lokalnym. Według danych IBRM Samar, będącego jednym z partnerów merytorycznych „PEVO 2022”, na koniec I połowy 2022 r. skumulowana liczba rejestracji samochodów z napędem elektrycznym w Polsce wynosiła 51 844 szt. osobowych i dostawczych BEV oraz PHEV. W ciągu zaledwie pół roku flota takich pojazdów powiększyła się o ok. jedną trzecią, a od 2020 r. – prawie trzykrotnie. W pierwszej połowie 2022 r. w Polsce zarejestrowano 10 649 nowych samochodów z napędem elektrycznym (czyli o 25% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.), jak również 2009 pojazdów tego typu pochodzących z importu (+42% r/r). Z drugiego wydania „Polish EV Outlook 2022” wynika, że w latach 2014-2022 udział samochodów z napędem elektrycznym w sprzedaży nowych pojazdów w Polsce wzrósł z 0,05% do 4,78%. To prawie 4 razy mniej niż średnia w Unii Europejskiej, która wg ACEA pod koniec pierwszej połowy 2022 r. wyniosła 18,6%.

Samochody elektryczne w polskich miastach, powiatach i województwach

Elektromobilność w Polsce nadal koncentruje się przede wszystkim w największych miastach. Z drugiego wydania „Polish EV Outlook 2022” wynika, że najwięcej samochodów z napędem elektrycznym – niemal 22,9% całej polskiej floty – zarejestrowano w Warszawie. W pierwszej połowie 2022 r. stolica odpowiadała za prawie 23% nowych rejestracji BEV i PHEV w Polsce. Ok. 28% polskiego parku EV zarejestrowano w miastach liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców – Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie. Flota w mniejszych ośrodkach miejskich, o liczbie mieszkańców od 150 tys. do 300 tys., stanowi ok. 13% łącznej liczby samochodów z napędem elektrycznym w Polsce. Natomiast udział miast, których liczba mieszkańców wynosi od 50 do 150 tys. osób, wynosi 10,6%.

– Znaczne różnice w rozwoju floty samochodów z napędem elektrycznym obserwujemy również na poziomie województw. W województwie mazowieckim zarejestrowano prawie 1/3 wszystkich BEV i PHEV w Polsce. Drugie miejsce należy do województwa wielkopolskiego z udziałem 11%, a trzecie – małopolskiego z udziałem 10%. Na przeciwległym biegunie znajdują się województwa lubuskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i opolskie. Ich łączny udział wynosi ok. 4% – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Samochody z napędem elektrycznym zostały zarejestrowane już w każdym polskim powiecie, ale w prawie jednej czwartej z nich liczba EV nie przekracza 10. W co szóstym powiecie liczba zarejestrowanych BEV i PHEV wynosi co najmniej 100.

Najpopularniejsze modele zeroemisyjne

Drugie wydanie „Polish EV Outlook 2022” zawiera również zbiór szczegółowych informacji na temat oferty BEV i PHEV dostępnych na polskim rynku. Na podstawie raportu, Polacy mogą wybierać spośród 89 modeli samochodów całkowicie elektrycznych (68 osobowych i 21 dostawczych) oraz 107 hybryd typu plug-in. Podane liczby stają się jeszcze wyższe przy uwzględnieniu wszystkich wariantów akumulatorowych oraz napędowych. W pierwszej połowie 2022 r. w polskiej ofercie pojawiło się 8 nowych modeli BEV. Z kolei liczba dostępnych na rynku modeli PHEV spadła po raz pierwszy w historii (o 7). To m.in. konsekwencja zaburzeń światowych łańcuchów dostaw i trudności z dostępnością niektórych pojazdów. Z raportu PSPA wynika, że najpopularniejszymi markami BEV pod względem łącznej liczby rejestracji w Polsce są Nissan, Tesla oraz BMW. Z kolei w segmencie PHEV na podium uplasowały się BMW, Mercedes-Benz, a także Volvo.

– Wśród najchętniej kupowanych przez Polaków modeli BEV w I połowie 2022 r. znalazły się Tesla Model 3, Ford Mustang Mach-E oraz KIA EV6. Z kolei najpopularniejszymi hybrydami typu plug-in były zelektryfikowane wersje Toyoty RAV4, Volvo XC60 oraz Mitsubishi Eclipse Cross. Z perspektywy nabywców oferta samochodów z napędem elektrycznym staje się coraz bardziej atrakcyjna. Średni zasięg osobowych BEV dostępnych na polskim rynku wynosi już prawie 400 km na jednym ładowaniu, zaś średnia pojemność akumulatora trakcyjnego przekracza 71 kWh – mówi Albert Kania, Senior New Mobility Manager PSPA.

Prognoza rozwoju rynku samochodów elektrycznych w Polsce

Na potrzeby drugiego wydania „Polish EV Outlook 2022” opracowano trzy różne scenariusze rozwoju rynku samochodów elektrycznych, w wariantach zakładających brak, kontynuację albo znaczne rozszerzenie programów wsparcia sektora elektromobilności w Polsce. Prognozy opierają się ponadto na szeregu różnych czynników, takich jak unijne, krajowe i lokalne regulacje prawne, wiodące trendy w sektorze motoryzacji (również w obszarze bateryjnym), rozwój technologii, wdrażanie stref czystego transportu, czy postępujące zmiany w nawykach konsumentów.

– Rok 2022 jest kolejnym już z rzędu rokiem pełnym wyzwań. Prognozy ujęte w „Polish EV Outlook” uwzględniają skutki wojny w Ukrainie, zaburzeń światowych łańcuchów dostaw, rosnące ceny kluczowych surowców, galopującą inflację oraz ryzyko powrotu pandemii COVID-19. W tych specyficznych warunkach elektromobilność w Polsce radzi sobie jednak nadspodziewanie dobrze. Sprzedaż EV w ciągu zaledwie 6 pierwszych miesięcy 2022 r. okazała się być wyższa niż cały park takich pojazdów pod koniec roku 2019. Spodziewamy się, że do 2025 r. udział samochodów całkowicie elektrycznych na rynku nowych pojazdów osobowych zwiększy się ponad sześciokrotnie od chwili obecnej i osiągnie poziom 14,5%. Jednocześnie łączna liczba BEV i PHEV jeżdżących po polskich drogach wzrośnie do ponad 430 tys., natomiast liczba nowych rejestracji do ponad 100 tys. W najbliższych miesiącach – z uwagi na trudną sytuację geopolityczną i gospodarczą – rynek elektromobilności będzie się jednak rozwijał wolniej niż przewidywały prognozy ujęte w poprzednich wydaniach „Polish EV Outlook” – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Obok danych dotyczących rynku samochodów, drugie wydanie „Polish EV Outlook 2022” zawiera ponadto kompleksową analizę sieci infrastruktury ładowania w Polsce oraz prognozy jej rozbudowy do 2040 r. (po raz pierwszy w dwóch odrębnych scenariuszach). W raporcie w szczegółowy sposób opisano także regulacje prawne kształtujące polski rynek elektromobilności. Treść drugiego wydania „Polish EV Outlook” obejmuje również przygotowaną we współpracy z IGKM analizę floty autobusów elektrycznych w polskich miastach oraz prognozę wzrostu zapotrzebowania energetycznego związanego z rozwojem elektromobilności w Polsce. Nowością w najnowszej edycji raportu jest obszerna analiza nastrojów panujących wśród wiodących interesariuszy polskiego sektora e-mobility: producentów samochodów elektrycznych, dostawców prywatnych stacji ładowania, firm z branży CFM oraz operatorów infrastruktury ogólnodostępnej. Ponadto, drugie wydanie „Polish EV Outlook 2022” szczegółowo opisuje preferencje kierowców samochodów z napędem elektrycznych w Polsce w zakresie korzystania z prywatnych i publicznych stacji ładowania, ustalone na podstawie kilkuset wywiadów online zorganizowanych wśród członków EV Klub Polska.

Więcej informacji o „Polish EV Outlook 2022”, jak również możliwość zamówienia raportu na stronie: Polishevoutlook.pl

Zobacz również:

12 wniosków po Kongresie Nowej Mobilności 2022

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: