Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Blisko połowa Polaków jest zainteresowana pojazdami elektrycznymi – PSPA publikuje wyniki najnowszego badania „Barometr Nowej Mobilności”

W trakcie sześciu lat z 12% do 42,4% wzrosła liczba Polaków zainteresowanych zakupem samochodu z napędem elektrycznym – wynika z tegorocznej edycji Barometru Nowej Mobilności PSPA. Barometr to jedyne, cykliczne badanie opinii społecznej obrazujące przełomowe zmiany, które od 2017 r. zaszły w świadomości i preferencjach zakupowych Polaków związanych z ekologicznym transportem.

„Barometr Nowej Mobilności 2022/23” to już 6. edycja cyklicznego opracowania PSPA zawierającego wnioski z badania opinii społecznej dotyczącego elektromobilności, w tym potencjału zakupowego Polaków w zakresie nabywania samochodów elektrycznych oraz ich preferencji związanych z infrastrukturą ładowania. Barometr powstaje na podstawie odpowiedzi uzyskanych od reprezentatywnej grupy polskich kierowców, którzy realnie rozważają zakup nowego pojazdu w okresie najbliższych 3 lat.

– Tegoroczna edycja „Barometru Nowej Mobilności” odpowiada na szereg pytań związanych z postrzeganiem elektromobilności przez Polaków. Nasz raport zawiera informacje na temat potencjału zakupowego w segmencie e-mobility, zmian preferencji związanych z eksploatacją samochodów elektrycznych i infrastrukturą ładowania, czy też profilu potencjalnych nabywców EV w Polsce. Przez 6 lat, które minęły od czasu wydania pierwszej edycji „Barometru”. przebadaliśmy prawie 7,5 tys. osób, zadając 673 pytań i uzyskując 984 tys. odpowiedzi – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Siła pokolenia

W odróżnieniu od wcześniejszych edycji „Barometru Nowej Mobilności”, w tym roku dokonano podziału badanych osób pod względem wieku. Respondenci zostali podzieleni na 4 grupy pokoleniowe: Pokolenie Z (roczniki 1996 – 2004) – osoby wieku między 18 a 26 lat, Milenialsi (roczniki 1980 – 1995) – osoby w wieku między 27 a 42 lat, Pokolenie X (roczniki 1965 – 1979) – osoby w wieku między 43 a 57 lat oraz Baby Boomers (roczniki 1947 – 1964) – osoby w wieku między 58 a 75 lat. Napęd elektryczny okazał się najczęściej wskazywanym wyborem przez Milenialsów (48,6%). Podobną popularnością cieszy się wśród Pokolenia Z (46%). Zdecydowanie mniejsze zainteresowanie elektromobilnością wykazują przedstawiciele Pokolenia X (41,2%) oraz Baby Boomers (41,2%).

Coraz bliżej elektromobilności

Z najnowszej edycji „Barometru” wynika, że w 2022 r. po raz kolejny zanotowano wzrost zainteresowania pojazdami z napędem elektrycznym wśród Polaków. Jeszcze w 2017 r. tylko 12% respondentów deklarowało, że kolejnym rodzajem napędu, którym wybiorą w samochodzie będzie napęd elektryczny. W 2020 r. odsetek ten wzrósł do 29,4%, a obecnie taką gotowość wyraża już 42,4% badanych. Oznacza to wzrost o 30% w przeciągu sześciu lat. W przypadku wariantów w pełni elektrycznych (BEV) odnotowano przyrost z 7,2% w 2020 r. do 15% w 2022 r.

– Wśród najbardziej zainteresowanych odbiorców pojazdów BEV jest Pokolenie Z. 19% tej grupy planuje zakupić zeroemisyjny samochód. Również Milenialsi wskazują duże zainteresowanie takim wyborem (17,7%) w przeciwieństwie do Pokolenia X (12,6%) czy Baby Boomerssów (10,8%). Głównymi czynnikami zachęcającymi ankietowanych do wyboru BEV są niższe koszty eksploatacji (51,3%), świadomość ekologiczną (47,8%) jak też możliwość uzyskania dopłaty do zakupu pojazdu (39%) – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Inflacja wpływa na ceny

Polacy wybierając pojazd kierują się przede wszystkim pragmatyzmem. Jeszcze w 2017 r. za główny czynnik zniechęcający do zakupu samochodu elektrycznego 72,3% respondentów wskazywała zbyt wysoką cenę. Po sześciu latach odsetek ten zmniejszył się do 33,3%. W obecnych czasach obawę potencjalnych klientów wzbudza inflacja. Jednym najczęściej wymienianych powodów wyboru pojazdu innego niż elektryczny jest obawa o wzrost ceny energii, co w efekcie może przełożyć się na brak zakładanych oszczędności eksploatacyjnych (wskazało tak 19,2% Milenialsów). Respondenci wskazywali w tym kontekście również na zbyt wolną rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania (wskazało tak 23,3% ankietowanych z Pokolenia X).

– Obserwując kategorię samochodów elektrycznych w OTOMOTO widzimy, że także w podaży tendencja jest wyraźnie wzrostowa – na platformie w 2022 roku pojawiło się o 50% więcej ofert sprzedaży samochodów zeroemisyjnych niż rok temu. Nie dziwią jednak wyniki „Barometru”, które mówią, że 1/3 Polaków wciąż obawia się ceny samochodu – poszukując w tym roku elektryka w OTOMOTO najczęściej można było trafić na oferty pojazdów droższych niż za 200 tysięcy złotych – ogłoszeń w tym segmencie pojawiło się o 130% więcej niż w poprzednim roku – mówi Agnieszka Czajka, General Manager Otomoto.

 

Używane elektryki coraz popularniejsze

W 6. Edycji „Barometru Nowej Mobilności” ankietowani odpowiadali również na pytania dotyczące używanych samochodów elektrycznych. Na pytanie o możliwość nabycia EV z rynku wtórnego, pozytywnie odpowiedziało 48,8% respondentów. Z kolei dostępność używanych e-pojazdów dobrze ocenia 13,8% respondentów. 56,4% nie ma w tej kwestii zdania.

– Wśród największych obaw przed zakupem używanego samochodu elektrycznego, ankietowani zwracali uwagę na niepewność w kwestii stanu technicznego akumulatora (18,7%), niewielkiego zasięgu modeli dostępnych w zakładanym budżecie (16,4%), znacząco wyższej ceny w stosunku do odpowiedników spalinowych (15,5%), ograniczonej funkcjonalności (14,4%), czy obawy o dużą utratę wartości (11,9%) – mówi Albert Kania, Senior New Mobility Manager PSPA.

Ładowanie z aplikacji

Wraz z rozwojem polskiego rynku elektromobilności zaobserwować można trend polegający na zmianie preferencji sposobów uiszczania opłaty za ładowanie w zależności od grupy pokoleniowej. Baby Boomers nadal preferują transakcje za pośrednictwem karty płatniczej. Za tym sposobem rozliczania opowiedziało się 63,4% respondentów. Podobne zdanie mieli przedstawiciele Pokolenia X (71,3%) oraz Milenialsi (48,9%). Zupełnie inne podejście ma Pokolenie Z, które preferuje płatności przy wykorzystaniu aplikacji z podpiętą kartą (69,1%).

– Wsłuchując się w głosy kierowców, zauważamy, że jedną z głównych elektromobilnych potrzeb jest rozbudowa infrastruktury. Tegoroczna edycja „Barometru Nowej Mobilności” wykazała, że w przypadku braku możliwości ładowania pojazdu elektrycznego w domu, odległość do ładowarki nie powinna być większa niż 2 kilometry. Tak twierdzi 40,9% ankietowanych. 20,3% zaakceptowałaby dystans do 3 kilometrów – wskazuje Łukasz Lewandowski z EV Klubu Polska.

Elektromobilna świadomość

„Badanie Barometr Nowej Mobilności 2022/23” wykazało, że Polacy mają coraz większą wiedzę na temat elektromobilności. Jedynie 39,8% ankietowanych wskazało, że praktycznie nic nie wie na temat sektora e-mobility. To wynik aż o 44,2% niższy względem 2019 r., kiedy niewiedzę deklarowało 84% respondentów. Brak znajomości zagadnień związanych z elektromobilnością jest bolączką wielu Baby Boomersów. Aż 53,2% z nich zadeklarowało, że ich wiedza dotycząca e-mobility jest zła. 43,3% respondentów z Pokolenia X również źle ocenia swoją wiedzę w tym zakresie, podczas gdy u Milenialsów wynik ten to 28,8%.

O badaniu

Badanie „Barometr Nowej Mobilności 2022/23” zostało przeprowadzone w listopadzie 2022 r. na grupie ponad 1515 respondentów z wykorzystaniem metody wywiadów on-line przez agencję SW RESEARCH. Partnerem strategicznym Barometru Nowej Mobilności 2022.23 jest Otomoto. Partnerem Merytorycznym jest SW RESEARCH.

Zobacz również

12 wniosków po Kongresie Nowej Mobilności 2022

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: