Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu elektromobilności!

Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA), uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych pod nazwą „Nowa Mobilność”. Studia podyplomowe “Nowa Mobilność” są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, a ich adresatem jest kadra zarządzająca oraz specjaliści firm budujący kompetencje w obszarze e-mobility. Rekrutacja ruszyła 1 grudnia 2022 r. Ilość miejsc jest ograniczona – do 30 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.

Popyt na pojazdy z napędem elektrycznym systematycznie wzrasta. W 2021 r. liczba nowo zarejestrowanych samochodów z napędem elektrycznym na świecie wyniosła 6,6 mln. Dla porównania, w 2015 r. sprzedano 351 tys. samochodów elektrycznych, zaś w 2010 r. – 7,3 tys. Na podstawie prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) w 2030 r. więcej niż co trzeci pojazd sprzedawany na świecie będzie wyposażony w akumulator trakcyjny. Elektryfikacja flot wiąże się z olbrzymimi zmianami w całym przemyśle motoryzacyjnym, w tym z bardzo dynamicznym wzrostem zapotrzebowania na odpowiednio wykształconych specjalistów.

– Na podstawie analiz PSPA do 2050 r. udział sektora e-mobility w polskim PKB może wynosić nawet do 6%. Jednym z koniecznych warunków realizacji tego celu jest przystosowanie przyszłych pracowników do dynamicznie zmieniających się realiów w branży motoryzacyjnej. Nowa mobilność obejmuje zupełnie nowe obszary zarówno w ujęciu technologicznym, jak i biznesowym. Można tu wymienić nie tylko produkcję samochodów elektrycznych, ale również sektor infrastruktury ładowania, branżę bateryjną, czy systemy car-sharingu. Z perspektywy pracowników osiągnięcie sukcesu w tych obszarach wymaga zdobycia nowych, szerokich kompetencji – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

By zapewnić odpowiednią liczbę specjalistów, konieczne jest zadbanie o ich wszechstronne wykształcenie. W tym celu Politechnika Warszawska oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych otwierają nowy kierunek studiów podyplomowych pod nazwą „Nowa Mobilność”. Rozpisany na 2 semestry program studiów obejmuje 30 przedmiotów i 240 godzin zajęć dydaktycznych.

– Umożliwienie dostępu do rzetelnej wiedzy wymaga kontaktu z praktykami rynku. Dlatego Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej organizuje studia podyplomowe „Nowa Mobilność” w ścisłej współpracy z PSPA. Przyjęliśmy założenie, że uczestnicy naszych studiów podyplomowych powinni otrzymać nie tylko solidną porcję wiedzy, ale także wskazówki, jak przełożyć ją na praktykę biznesową. Dlatego grono wykładowców nie składa się wyłącznie z nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, ale także z praktyków biznesu z kręgu PSPA, czyli z tych osób, które mają wymierne sukcesy i realny wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce – mówi dr hab. inż. Jacek Dybała, profesor uczelni, Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

„Nowa Mobilność” to kierunek skierowany m.in. do kadry zarządzającej, specjalistów firm i instytucji budujących kompetencje w przedmiotowym obszarze i jednocześnie dostosowujący absolwentów do zmian zachodzących w obszarze motoryzacyjnym. Studia dedykowane są osobom zainteresowanym zdobywaniem wiedzy związanej z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych, infrastrukturą ładowania, rozwojem zeroemisyjnych technologii, w tym wodorowych, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi oddziałującymi na rynek zrównoważonego transportu. W realizację programu studiów zaangażowanych będzie 55 wykładowców i gości specjalnych, a także 46 praktyków sektora biznesu.

– Prowadzący wykłady to liderzy w swoich dziedzinach, mający liczne sukcesy i realny wpływ na zachodzące zmiany w obszarze nowej mobilności. Przekazywana przez nich wiedza obejmie konkretne przykłady, najlepsze praktyki i doświadczenia płynące ze zrealizowanych projektów rynkowych – tłumaczy Maciej Mazur z PSPA.

Dostęp do pogłębionej wiedzy technicznej, w najwyższej jakości szkolnictwa wyższego, gwarantuje Międzywydziałowa Kadra Politechniki Warszawskiej z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziału Elektrycznego, Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Transportu.

– Już dekadę temu dostrzegliśmy pierwsze symptomy zmian zachodzących w branży motoryzacyjnej podyktowanych praktycznym rozwojem nisko- i zeroemisyjnych technologii w transporcie. Dzięki uruchomieniu studiów „Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych” znaleźliśmy się w czołówce podmiotów edukacyjnych kształcących studentów w obszarze elektromobilności. Dzisiaj, wprowadzając na rynek edukacyjny studia podyplomowe „Nowa Mobilność”, umacniamy swoją pozycję rynkową, rozszerzając swoją ofertę dydaktyczną i kierując ją w stronę osób czynnych zawodowo, które chcą uzyskać lub podnieść kompetencje dotyczące zeroemisyjnych technologii w transporcie – konkluduje dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni.

Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewni absolwentom unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy technicznej w zakresie pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania. Program studiów skupi się także na identyfikacji kierunków rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce i na świecie. Dodatkowo absolwent studiów będzie legitymował się szerokimi kompetencjami w kwestiach technologicznych związanych z eksploatacją, serwisem i bezpieczeństwem urządzeń ładowania pojazdów elektrycznych, systemów magazynowania energii oraz kwestii związanych z recyklingiem baterii.

Proces rekrutacyjny na rok akademicki 2023 rozpoczął się 1 grudnia br., a początek zajęć akademickich zaplanowano na luty 2023 r. Aplikacje można składać poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) Politechniki Warszawskiej dostępny na stronie: irk.pw.edu.pl/pl.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Nowamobilnosc.pl

Zobacz również

Polska musi przygotować się na AFIR

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: