Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Powstała definicja Nowej Mobilności. Teraz czas na Strategię jej rozwoju w Polsce do 2030 r.

Minimum 3 różne usługi współdzielonego transportu i 10 mln użytkowników nowych form mobilności w 150 miastach Polski, a także 50-procentowy udział samochodów w pełni elektrycznych we wszystkich flotach carsharingowych do 2030 r. – to tylko niektóre założenia Strategii Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce, którą opracowuje Komitet ds. Nowej Mobilności PSPA. W skład komitetu wchodzą liderzy rynku oferujący rozwiązania i usługi nowej, zrównoważonej mobilności.

Nadrzędnym celem Komitetu, powołanego przez PSPA w maju 2021 r., jest intensyfikacja działań na rzecz rozwoju nowych form mobilności w polskich miastach, takich jak współdzielenie pojazdów lub podróży, integracja systemów transportowych oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w sektorze motoryzacji, w tym systemów jazdy autonomicznej.

– Pierwsze osiem miesięcy aktywności Komitetu było niezwykle intensywnych. Efektem podjętych działań jest m.in. rozpoczęcie prac nad „Strategią Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce”, która będzie pierwszym, tak kompleksowym dokumentem zawierającym szereg propozycji pozwalających na wdrożenie nowego standardu transportowego w Polsce do 2030 r. – mówi Albert Kania, Koordynator Komitetu ds. Nowej Mobilności z ramienia PSPA.

W skład Komitetu wchodzi obecnie 18 firm i organizacji oferujących rozwiązania i usługi nowej, zrównoważonej mobilności, w tym Arval Service Lease Polska, PANEK CarSharing, Uber Poland, 4Mobility, Vooom, Stowarzyszenie Mobilne Miasto, Mercedes-Benz Polska, KIA, Veolia, Hyundai Motor Poland, ARC Europe Polska, E.ON Polska, IDIADA, Air Products, AVE Mobility, Strategy Engineers, stacjeładowania.com i OVERCOME.

– Mobilność kojarzy się głównie z środkami transportu, w tym najczęściej z posiadaniem konwencjonalnego samochodu lub skorzystania z możliwości, jakie daje transport publiczny lub taxi. A dziś to już bardzo niepełny obraz. W dzisiejszych realiach mobilność to nie tylko środki transportu, ale także, a może przede wszystkim, usługi mobilności pozwalające skorzystać z łatwo dostępnego oraz dogodnego środka transportu, takie jak auto, rower, skuter czy hulajnoga – mówi Przewodniczący Komitetu ds. Nowej Mobilności Robert Antczak, Dyrektor Generalny Arval Service Lease Polska.

Jak dodaje Przewodniczący: korzystać, a nie posiadać, współdzielić środki transportu, mieć dostęp do różnych form transportu w wygodny sposób, np. w ramach hubów mobilności, najlepiej zintegrowanych w jednej aplikacji, przyjaznych środowisku, a więc bazujących na zrównoważonych napędach. – To tylko niektóre z trendów, które skłoniły nas do powołania komitetu i opracowania założeń do Strategii Nowej Mobilności w Polsce, która ma być uzupełnieniem tradycyjnej mobilności i transportu publicznego. Nowa Mobilność to trend, który zasługuje na dostrzeżenie, zdefiniowanie i umieszczenie w strategii rozwoju firm oraz miast przyszłości.

Potrzebę zmian w obszarze transportu determinują wyzwania, przed którymi stają dziś polskie miasta. Polski park pojazdów, jeden z największych w Europie, liczy obecnie ok. 19 mln sztuk. W ciągu ostatnich 10 lat w naszym kraju przybyło ponad 7 mln samochodów. Znaczną część z nich stanowią wysoko emisyjne pojazdy używane. Wg danych IBRM Samar, w sierpniu 2021 r. średni wiek importowanych do Polski samochodów wyniósł rekordowe 12 lat. To wszystko przekłada się na rosnące zatory drogowe, pogorszenie jakości powietrza oraz ograniczenie przestrzeni dla mieszkańców. Ponadto, stale rosnąca urbanizacja w obrębie dużych miast wpływa na coraz większe zagęszczenie w komunikacji miejskiej. Odpowiedzią na te wyzwania są m.in. cieszące się coraz większą popularnością na świecie usługi mobilności współdzielonej, oferujące bogatą ofertę różnego rodzaju pojazdów: od rowerów i hulajnóg, poprzez skutery i kończąc na samochodach zarówno osobowych jak i dostawczych.

– Samochody współdzielone zmieniają mentalność posiadania na używanie. To trend, który zaczął się kilka lat temu i ciągle się rozwija. W dużych miastach ludzie zauważyli, że posiadanie samochodu jest zbyt kosztowne i problemowe. Jesteśmy coraz bardziej wygodni, a samochody współdzielone czekają przy naszych ulicach. Takimi autami możemy przejechać się sami na krótsze lub dłuższe dystanse. Samochody współdzielone zmieniają też ekologię. Z 14 letnich diesli używanych przez 1 osobę, i to przez 5% czasu w trakcie 24 godzin, zaczynamy używać aut ekologicznych, często hybrydowych lub elektrycznych, kilka razy na dobę przez wiele osób. To trend, którego już nie zatrzymamy – mówi Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Nowej Mobilności Maciej Panek, Prezes PANEK.

Nowa mobilność w szeregu państw na całym świecie jest jednym z kluczowych trendów kształtujących sektor transportu, jednak mimo to pozostaje pojęciem, które w polskim prawie nie zostało zdefiniowane. Jedna z dotychczas podjętych uchwał Komitetu PSPA zawiera propozycję definicji Nowej Mobilności, która mogłaby znaleźć zastosowanie w polskim porządku legislacyjnym. Komitet przyjął definicję o następującym brzmieniu: “Nowa Mobilność to usługi transportu umożliwiające przemieszczanie się przy użyciu współdzielonych pojazdów w zorganizowanym systemie informatycznym, stanowiące uzupełnienie tradycyjnego transportu zbiorowego oraz realizujące ideę zrównoważonej mobilności”.

– Nowa Mobilność dotyczy w dużej mierze bardziej świadomego decydowania co do naszego sposobu przemieszczania się po mieście, a także, co już trudniejsze, o zmianie nawyków komunikacyjnych. Kluczem jest tutaj efektywność systemu transportowego, zarówno w odniesieniu do liczby wykorzystywanych pojazdów, jak również innych cennych zasobów uszczuplanych przez funkcje transportowe, np. powierzchni przeznaczanych na parkowanie samochodów. Efektywność tę można zwiększyć na kilka sposobów, m.in. poprzez upowszechnianie współdzielonej mobilności, organizowanie w miejsce parkingów multimodalnych hubów mobilności oraz łączenie transportu zbiorowego ze współdzielonym na cyfrowych platformach typu MaaS (Mobility-as-a-Service) – mówi Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Nowej Mobilności Adam Jędrzejewski, Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto.

W ciągu najbliższych miesięcy prace Komitetu skupią się na opracowaniu projektu „Strategii Rozwoju Nowej Mobilności” do 2030 r. W ramach dotychczasowych prac wyznaczono sześć punktów, które będą stanowiły cele strategiczne projektu. Ponadto, w ramach prac Komitetu, zaproponowano szereg rozwiązań, które należy wdrożyć w obszarach kluczowych dla rozwoju nowej mobilności w Polsce.

– Strategia Rozwoju Nowej Mobilności to ambitny, wielowątkowy projekt. Założenia do dokumentu zakładają, że do 2030 r. liczba użytkowników współdzielonych środków transportu w Polsce sięgnie 10 mln, udział samochodów elektrycznych we flotach carsharingu wzrośnie do 50%, a w każdym ze 150 polskich miast będą dostępne minimum 3 usługi mobilności współdzielonej. Ponadto, dążymy do tego, aby udział energii z OZE w zasilaniu elektrycznych flot współdzielonych zwiększył się do 85%, a na polskie drogi wyjechało co najmniej 100 tys. współdzielonych pojazdów samoobsługowych. Zmierzamy również do o liczby samochodów przypadających na 1000 mieszkańców do 500. W ramach Strategii powstanie szereg postulatów legislacyjnych, które mają się przyczynić do realizacji wyznaczonych celów. Co do zasady, Komitet Nowej Mobilności to struktura przeznaczona dla członków PSPA, jednak w obliczu wyzwania, które przed sobą stawiamy, do współpracy nad projektem Strategii zapraszamy wszystkie firmy z sektora nowej mobilności – dodaje Albert Kania, Koordynator Komitetu ds. Nowej Mobilności z ramienia PSPA.

Jak zapowiada PSPA, projekt Strategii zostanie poddany szerokim konsultacjom z administracją centralną i samorządową, biznesem i trzecim sektorem, a pierwsze wyniki prac powinny zostać ujawnione w połowie 2022 r.

 

Zobacz również:

Znaki drogowe poinformują o stacjach ładowania

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: